کمک‌های بین‌المللی و ضرورت نظارت بر توزیع عادلانه‌ی آن