محل تبلیغات شما

<--306px-->
خلاقيت در هنر بافندگی قالين خلاقيت در هنر بافندگی قالين

خلاقيت در هنر بافندگی قالين

‎در تاريخ افغانستان، ‎قالین و قالیچه همواره جزو وسایل ضروری زندگی در نقاط مختلف كشور بوده است. درمناطق مختلف كشور كتله هاي از مردم در اين زمينه اشتغال داشته و هر منطقه با شيوه و ديزاين منحصر به فرد خويش قالين توليد مي نموده است. همينطور استاداني زيادي نيز با خلاقيت و ابتكار اين هنر را در افغانستان توسعه داده اند.
‎استاد امين ناديم، یکی از هنرمندان مبتکري در ‎شیوه بافندگی فرش است. او با شیوه خاص  به بافندگی آثار هنری مي پردازد.
نمونه هاي ذيل از  آثار ايشان است.
 
 
 
 
 

مطالب بیشتری در این بخش