محل تبلیغات شما

<--306px-->
دستور تازه‌ی وزارت تحصیلات عالی طالبان: دستور تازه‌ی وزارت تحصیلات عالی طالبان:

دستور تازه‌ی وزارت تحصیلات عالی طالبان: "ثبت‌نام دختران در آزمون کانکور دانش‌گاه‌های خصوصی، مجاز نیس

وزارت تحصیلات عالی، با نشر اعلامیه‌ی، زمان برگزاری آزمون کانکور، برای دانش‌گاه‌ها و مؤسسات تعلیمی خصوصی را مشخص کرده است. در این اعلامیه تذکر داده شده است که ثبت‌نام دختران برای شرکت در آزمون کانکور، تا اطلاع ثانوی مجاز نمی‌باشد. 

این اعلامیه که روز شنبه ۲۸ جنوری به نشر رسیده است، زمان برگزاری آزمون کانکور سال ۱۴٠۲ را برای دانش‌گاه‌های خصوصی مشخص کرده است. 

در این اعلامیه آمده است که دانش‌گاه‌ها و مؤسسات خصوصی مناطق گرم‌سیر، آزمون کانکور عمومی خود را از تاریخ ۸ دلو آغاز کنند و تاریخ ۲۱ دلو به پایان برسانند و تاریخ آزمون کانکور متفرقه‌ی این مناطق، از تاریخ ۲۲دلو الی تاریخ ۵حوت تعیین شده است. 

تاریخ برگزاری آزمون کانکور عمومی در مناطق سردسیر، از ۶حوت الی ۱۹ حوت و تاریخ برگزاری آزمون کانکور متفرقه‌ی این مناطق از ۲٠ حوت الی ۴حمل گفته شده است.

در این اعلامیه، وزارت تحصیلات عالی طالبان از تمام دانش‌گاه‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلی خصوصی خواسته است که از ثبت‌نام دختران و زنان، برای اشتراک در آزمون کانکور خود داری کنند.

با نشر این اعلامیه، ثبت‌نام زنان و دختران در آزمون کانکور دانش‌گاه‌های خصوصی، رسما ممنوع اعلام شده است.

مطالب بیشتری در این بخش