محل تبلیغات شما

<--306px-->
بررسی آموخته‌های بانوان كارآموز در چهارمين دور كلاس‌های آموزش هنر خياطی - بنياد آگاه بررسی آموخته‌های بانوان كارآموز در چهارمين دور كلاس‌های آموزش هنر خياطی - بنياد آگاه

بررسی آموخته‌های بانوان كارآموز در چهارمين دور كلاس‌های آموزش هنر خياطی - بنياد آگاه

در حال حاضر چهارمين دور از آموزش حرفه خیاطی توسط بنیاد آگاه، در دور افتاده و محرومترين ساحه دشت برچي كابل جريان دارد.

در این دوره آموزشی در دو صنف تعداد ٦٠  تن از زنان بيكار و متعلق به خانواده هاي بي بضاعت مصروف فراگيري فن و هنر خياطي هستند.  در سه دور قبلي كه اين كلاس ها داير گرديده بود شماري زيادي از خانم هاي نيازمند موفق به دریافت تصدیق نامه کار آموزی خياطي شدند كه همين اكنون اغلب آنان مالك كاسبي كوچك و متوسط خياطي شخصي هستند و شماري از آنان نيز در معروف ترين توليدي هاي شهر كابل مشغول كار شده اند.

شوق و اشتياق فراوان براي آموختن كه در كار آموزان اين دوره آموزشي مشاهده مي گردد. اميد ميرود كه كار آموزان اين دوره نيز با ختم  آموزش خويش به زوترين فرصت ممكن به شيوه هاي گوناگون وارد چرخه فعاليت هاي اقتصادي از طريق آموخته هاي خويش در اين كلاس گردند. 

شنبه مصادف با ٧ جولاي ٢٠١٧ م روزي بود كه كارآموزان چهارمين دوره آموزش هنر خياطي، در يك فضاي مملو از اميد و شادماني، هنر آموخته خويشرا در طي اين كلاس ها با همديگر و همچنان استاد خويش به بررسي گرفته و در مورد نقاط قوت و يا كاستي هاي موجود در كار خويش تبادل نظر مي كردند.  این فضاي مملو از اميد و نشاط نشان دهنده ی اراده هدفمند اين خانم هاي با همت است که با قبول تمام چالش هاي موجود مصمم هستند  تا  با آموختن هنر خیاطی زندگي خود و خانواده خويشرا متحول سازند.

امیدواريم، اين کار آموزان با همت بتوانند که با فراغت از اين كلاس ها   به آروزهاي كوچك ولي حياتي خويش نائل و رونقي گرچه اندكي را در دسترخوان خانواده محروم خويش به ارمغان بياورند.

بررسی آموخته‌های بانوان كارآموز در چهارمين دور كلاس‌های آموزش هنر خياطی - بنياد آگاه

بررسی آموخته‌های بانوان كارآموز در چهارمين دور كلاس‌های آموزش هنر خياطی - بنياد آگاه

بررسی آموخته‌های بانوان كارآموز در چهارمين دور كلاس‌های آموزش هنر خياطی - بنياد آگاه

بررسی آموخته‌های بانوان كارآموز در چهارمين دور كلاس‌های آموزش هنر خياطی - بنياد آگاه

بررسی آموخته‌های بانوان كارآموز در چهارمين دور كلاس‌های آموزش هنر خياطی - بنياد آگاه

بررسی آموخته‌های بانوان كارآموز در چهارمين دور كلاس‌های آموزش هنر خياطی - بنياد آگاه

 

مطالب بیشتری در این بخش