محل تبلیغات شما

<--306px-->
زنان ملل متحد: زنان ملل متحد:

زنان ملل متحد:" زنان در افغانستان به حقوق ابتدایی‌شان دست‌رسی ندارند؛


نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان( زنان ملل متحد)، با نشر چندین توییتی جداگانه، از وخامت اوضاع زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

در بخشی از این توییت‌ها آمده است که زنان در افغانستان حتا به حقوق اولیه‌ی‌شان دست‌رسی ندارند و از زنان انتظار می‌رود که برای دیگر اعضای   فداکاری کنند، به این معنا که زنان آخرین غذا و کم‌ترین غذا را می‌خورند.

در بخشی دیگر از این توییت‌ها آمده است که زنان و دختران آخرین افراد هستند که به غذا، سرپناه ایمن و مراقبت‌های صحی دست‌رسی دارند.

همچنان موضوع دیگر که در توییت‌های نشر شده توسط این نهاد به نشر رسیده است، گفته شده که زنان و دختران در بعضی نقاط افغانستان، حتا کارت شناسایی ندارند تا از خدمات حیاتی و کمک‌های اولیه بر خوردار شوند.

زنان ملل متحد، از فروش دارایی‌های زنان برای خرید مواد اولیه‌ و فروش دختران تحت‌نام ازدواج، توسط خانواده‌ی‌شان نیز ابراز نگرانی کرده است.

زنان سازمان ملل، در حالی از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد شان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های ناشماری را برای زنان ایجاد کردند.

براساس این محدودیت‌های وضع از سوی طالبان، زنان اجازه‌ی رفتن به مکتب را ندارند، از کار ادارات دولتی محروم هستند، اجازه‌ی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رل ندارند، از رفتن به سفرهای طولانی بدون محرم، محروم هستند و در این اواخر، پارک‌های تفریحی، حمام و ورزش‌گاه‌ها نیز بروی زنان مسدود شده است.

مطالب بیشتری در این بخش