محل تبلیغات شما

<--306px-->
نگرانی یونسیف، از افزایش فقر در افغانستان؛ نگرانی یونسیف، از افزایش فقر در افغانستان؛

نگرانی یونسیف، از افزایش فقر در افغانستان؛

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد"یونسیف"، می‌گوید که درسال آینده‌ی میلادی، بیش‌تر از ۲۸ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

یونسیف، شام‌گاه روز دوشنبه ۱۹ دسمبر، با نشر توییتی گفته است که از هر ۱۰ خانواده در افغانستان، ۹ خانواده به غذای کافی دست‌رسی ندارند.

این اداره افزوده است که قرار است در سال ۲۰۲۳ میلادی، به تعداد هشتصد و هفتاد و پنج هزار(۸۷۵۰۰۰)، کودک دچار سؤ تغذی شدید را تحت معالجه قرار دهد.

یونسیف می‌گوید:" نرخ مواد غذایی بلند رفته و اکثریت مردم به خدمات ابتدایی دست‌رسی ندارند.

افغانستان پس از به قدرت‌ رسیدن مجدد طالبان، با چالش‌های بزرگ اقتصادی روبرو شده است و میزان بی‌کاری و فقر به گونه‌ی بی‌پشینه افزایش یافته است.

مطالب بیشتری در این بخش