محل تبلیغات شما

<--306px-->
عالیه عزیزی کجاست؛ چرا طالبان در این مورد سکوت و بی‌توجهی اختیار کرده‌اند ـ مجله‌ی اورال عالیه عزیزی کجاست؛ چرا طالبان در این مورد سکوت و بی‌توجهی اختیار کرده‌اند ـ مجله‌ی اورال

عالیه عزیزی کجاست؛ چرا طالبان در این مورد سکوت و بی‌توجهی اختیار کرده‌اند ـ مجله‌ی اورال

عالیه عزیزی، افسر پولیس در نظام جمهوری ماه‌هاست که ناپدید شده است. خانم عزیزی که مسوولیت زندان زنانه هرات را به عهده داشت، پس از سقوط نظام توسط طالبان در وظیفه فراخوانده می‌شود. اما از آن زمان تا کنون که نزدیک به پنج می‌شود کسی از سرنوشت او اطلاعی ندارد.

طالبان پس از اعتراضات گسترده در مورد بازداشت‌ها و ربودن زنان، مجبور به رهایی چند زن معترض از جمله تمنا پریانی و پروانه ابراهیم‌خیل شدند.

تا اکنون بانو عزیزی از بند طالبان رها نشده است. حتا طالبان در مورد این افسر پولیس معلومات نمی‌دهند که او در کجا و در چه وضعیتی به سر می‌برد.

به باور برخی از تحلیلگران طالبان ممکن به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز قومی و اینکه عالیه عزیزی هزاره است، هیچگونه توجهی در رهایی او نکرده است.

نامعلوم بودن سرنوشت خانم عزیزی سوالات زیادی را برای مردم خلق کرده است. خانواده بانو عزیزی هم چنان در انتظار بازگشت وی به خانه‌اش به سر می‌برد.

مطالب بیشتری در این بخش