محل تبلیغات شما

<--306px-->
برای پناهجویان مقیم اندونیزیا دادخواهی کنیم ـ مجله‌ی اورال برای پناهجویان مقیم اندونیزیا دادخواهی کنیم ـ مجله‌ی اورال

برای پناهجویان مقیم اندونیزیا دادخواهی کنیم ـ مجله‌ی اورال

در حدود هفت هزار نفر از پناه‌جویان افغانستانی در کشور اندونزیا به‌سر می‌برند. آنان چندین سال است که در آن‌جا در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. حتا برخی این خانواده‌ها تا ۱۰ سال را در انتظار پذیرفته‌شدن در کشورهای مهاجرپذیر در آن کشور سپری کرده‌اند اما تا هنوز در بلاتکلیفی قرار دارند.

این پناهجویان که «از بد روزگار» کشور شان را ترک کرده‌اند، اکنون پس از سال‌ها بلاتکلیفی به ستوه‌ آمده‌اند. بارها از خودکشی در بین این مهاجران رسانه‌ها گزارش کرده‌اند. چند روز قبلی جوانی در اعتراض به بی‌سرنوشتی‌اش دست به خودسوزی زد. پس از آن چهارتن لب‌های خود را به نشانه‌ای  اعتراض شدید، دوختند. در موارد متعدد دست به مظاهره و اعتراض زدند.

علاوه بر آن این مهاجران با انتشار یک نامه‌ی سرگشاده خواهان کمک و رسیدگی به خواست‌های شان از مراجع بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌ها امداد شده‌اند تا به مشکل شان رسیدگی شود.

بیشتر این پناهجویان هزاره‌تبار اند. هزاره‌ها در طول تاریخ در افغانستان با تبعیض و محرومیت مواجه بوده‌اند. آنان از روی اجبار برای دست یافتن به یک زندگی بهتر دست مهاجرت می‌زنند.

اکنون وظیفه همه افراد عدالت‌خواه و مسوول جامعه است که برای خواست‌های این پناهجویان در حد امکانات خود در سطح جهان دادخواهی و اطلاع‌رسانی کنند.

قابل ذکر است مجله‌ی اورال با توجه اهمیت موضوع در این زمینه توجه و تمرکز ویژه  کرده است و در انعکاس اخبار مظاهرات و دادخواهی‌های این پناهجویان رسالت خویش را انجام داده است و متعهد است تا شنیده شدن صدای آنان و پذیرفته‌شدن خواست‌های انسانی آنان هم‌چنان تلاش کند.

مطالب بیشتری در این بخش

نام دختران هزاره (203 بازدید)