محل تبلیغات شما

<--306px-->
نام دختران هزاره نام دختران هزاره

نام دختران هزاره

نام دختران هزاره

 

ریزه‌گل، نازگل، گل‌افروز، گل‌پرور، خراج، تاج‌گل، تاج‌بیگم، فیروزه، گل‌بخت، نیک‌بخت، گل‌آبی، جوهر، گوهر، رخسار، رخشانه، ناز بانو، نازپرور، ماه‌جهان، ماه‌رخ، مژگان، شکوفه، شاه‌پرک، تاجی، خورشید، جهان‌بانو، بانو، گیسو، لاله، ستاره، سپید‌بانو، گل‌بانو، ساغر، شکرگل، زری، دل‌آرا، دلبر، دلارام، غنچه، بهار، مروارید، نگین، نگار، نرگس، نسرین، بیگم، گل‌بیگم، سیاموی، خاور، کشور، بس‌بی‌بی، گل‌نسا، گل‌بیگم، ضیاگل، ماه‌گل، گل‌اندام، گل‌هوس، گل‌زیور، گَلَک، گُلُو، شاه‌گل، غوزه‌گل، صبرگل، جواهر، شه‌مامه، شیرین‌گل، گل‌بخت، نازگل، بخت‌بیگم، گل‌پرور، میچید، گلزار، ستاره، روشنی، مافتی، گل‌چهره، خاور، منور، نوربند، زرین، گل‌ماه، پری‌ماه، خوشبو، زرقا، دُرنسا، صبرگل، جان‌بی بی، بخت‌بیگم، صبر نسا، اَخ‌شیری، امیربیگم، گل‌آغه، گل‌آغى، قمرگل، گل‌موشنگ، تاجور، گل‌بادام، گلاب، گل‌افشان، بس‌ناز، قمر، قمرگل، صاحب‌جان، گل‌سیب، نورجان، گل‌جان، صبری، دلبر، قندی، ریزه‌گل، میده‌گل، پری‌گل، رودابه، مهره، صدف، بس‌بیگم، بختاور، بخت، گل‌بخت، کشور، صبر جان، زیبا، لیلا، بیگم، گلنار، گلناز، گلبرگ، گلچین، گل‌بی‌بی، گل‌افشان، گل‌افروز، گل بهار، مهر جان، ماه‌جری، ماه‌خانه، مهتاب، ماهی، زرین، دردانه، لاجور، تاجور، هوری، گلابو، شامیلو، گل‌پیچان، گل‌جان، خُرسند، گُلا، گل‌پری، پری، بهار، یاقوت، لعل‌گل، همیشه‌گل، گلنار، بس‌گل، غنچه‌گل، رخسار، رخشانه، خنده‌گل، گلزیب، اندیشه‌گل، دُردانه، پروانه، گل‌رخسار، نازدانه، انگیزه، پاکیزه، شکوفه، نگینه، بس‌ناز، دیده، آسوده، آغی، آغی‌نگار، نگار، بهره‌گل، ریزه‌گل، چاگر، لوگور، گل‌بولو، گل‌بیری، گل‌زیور، میهن، ساده‌گل، گل‌شاه، گل‌چمن، دنیا، درخشان، گیسو، سیاه‌موی، شاه‌پرک، گل‌صاحب، نوربیگم، گل‌بیگم، گل‌آغی، شادبیگم، تاج بی‌بی، شاه‌گل، سبزه‌گل، صبور جان، كوك، كوتر، شاه‌پرى، بومانه، سمانه، ماه‌گل، صبور گل، گل‌بید، چنارگل، سایه، پارچه‌گل، شیرین‌گل، شیرین‌جان، باده، شاه‌پری، کَوُک، کَوتَر، قناوز، گل‌شاه، بخت‌بی بی، گلی‌ماه، شیرین‌جان، آغی‌گل، بختاور، بسی‌ماه، بس‌گل، ماه‌رخ. اشاره: برخی از دوستان می‌خواهند که نام دخترانة هزاره‌گی برای دختری در راه‌شان پیشنهاد کنم. این مجموعه را گذاشتم تا کمکی به این دوستان شده باشد. یاهو!

مطالب بیشتری در این بخش