محل تبلیغات شما

<--306px-->
کمک‌های بین‌المللی و ضرورت نظارت بر توزیع عادلانه‌ی آن کمک‌های بین‌المللی و ضرورت نظارت بر توزیع عادلانه‌ی آن

کمک‌های بین‌المللی و ضرورت نظارت بر توزیع عادلانه‌ی آن

کمک‌های بین‌المللی و ضرورت نظارت بر توزیع عادلانه‌ی آن مردم افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان در حال حاضر در کنار تحمل مشکلات متعدد از فقر و ناداری شدید رنج می‌برند زیرا بیشتر شهروندان بی‌کار شده‌اند و درآمدی ندارند. اخیراً نهادهای بین المللی و برخی کشور اعلان آمادگی کرده‌اند تا مساعدت‌های بشردوستانه‌ی شان را برای مردم افغانستان توزیع کنند. برخی کشورها محموله‌های مساعدتی شان را وارد افغانستان کرده و توزیع شده است. اما در این میان مردم از عدم شفافیت و توزیع غیرعادله خبر می‌دهند. آنان ادعا دارند که برای باشندگان مناطق خاص پول نقد توزیع شده‌اند و در سایر مناطق خبری از توزیع این کمک‌ها نیست. برای موثریت مساعدت‌های بشری پیشنهاد می‌گردد که نهادها و کشورهای کمک‌کننده نظارت جدی بر روند توزیع آن داشته باشند و اجازه ندهند بنابر سلیقه‌ها و روابط قومی و منطقوی حیف و میل شود.  

مطالب بیشتری در این بخش

نام دختران هزاره (202 بازدید)