محل تبلیغات شما

<--306px-->
اعتراضات گسترده در کابل در اعتراض سربریدن هفت باشنده غزنی اعتراضات گسترده در کابل در اعتراض سربریدن هفت باشنده غزنی

اعتراضات گسترده در کابل در اعتراض سربریدن هفت باشنده غزنی

معترضان اجساد کشته شده‌ها را باخود حمل می‌کردند و همچنان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند.
آنان شعارهای برضد هراس افگنان سرداده و حکومت افغانستان را نیز به بی کفایتی متهم می کنند.
معترضان باشعارهای عدالت خواهی ازدشت برچی حرکت کردند تا خود کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند.
هزاران شهروند کشوردراین راهپیمای گسترده وبی پیشینه شرکت داشتند، ولحظه به لحظه به شمار آنان افزوده می شد.
معترضان خواهان استعفای رهبران حکومت وحدت ملی بودند ودولت را در کارتامین امنیت جان شهروندان ناکام می خواندند.
برخی از اعضای مجلس وچهره های سیاسی نیز درجمع آنان حضور داشتند.
همچنان غزنی ، مزارشریف و برخی از ولایات نیز گواه اعتراضات مشابه بود.
محمد آصف آشنا، معاون سخنگوی ریاست اجراییه دولت نیز در پی تظاهرات و واکنش‌های تند مردم به عملکردی حکومت وحدت ملی، از سمتش استعفا کرد.
او که در میان معترضان حضور داشت، در صفحه‌ی فیسبوکش نگاشته است که نمی‌تواند با حکومت وحدت ملی کار کند.آقای آشنا دلیل استعفایش را بی توجهی دولت به رهایی گروگان های سربریده شده خوانده است.
حکومت افغانستان تااکنون درمورد این خواست معترضان چیزی نگفته است اما رییس جمهور درنشست فوق العاده امنیتی، به نیروهای امنیتی دستورداده بود تا عاملان قتل این افراد را شناسی و به پنجه قانون بپسارند.

مطالب بیشتری در این بخش