محل تبلیغات شما

<--306px-->
طالبان برای بار دوم ولسوالی مالستان را به واحد اداری غزنی ملحق کرد ـ مجله‌ی اورال طالبان برای بار دوم ولسوالی مالستان را به واحد اداری غزنی ملحق کرد ـ مجله‌ی اورال

طالبان برای بار دوم ولسوالی مالستان را به واحد اداری غزنی ملحق کرد ـ مجله‌ی اورال

رئیس‌ کابینه‌ی طالبان طی دستور جدید، بار دیگر ولسوالی مالستان را در تشکیلات ولایت غزنی اضافه کرد. قبلا این ولسوالی از بدنه ولایت غزنی جدا شده و در تشکیلات ولایت دایکندی افزوده شده بود.

این دستور جدید بر اثر تلاش‌های مجدد نمایندگان و متنفذان مردم تغییر داده شده است.

گفتنی است ولسوالی مالستان سال‌ها در چوکات تشکیلاتی ولایت غزنی بوده است.
فاصله‌ی بین مالستان و مرکز غزنی چندین مراتبه کم‌تر از فاصله این ولسوالی تا دایکندی است.

مطالب بیشتری در این بخش