محل تبلیغات شما

<--306px-->
رهایی یک دختر جوان از دست ربایندگان در غزنی ـ مجله‌ی اورال رهایی یک دختر جوان از دست ربایندگان در غزنی ـ مجله‌ی اورال

رهایی یک دختر جوان از دست ربایندگان در غزنی ـ مجله‌ی اورال

طالبان اعلان کرده است که واحد مبارزه با تروریزم فرماندهی امنیه غزنی یک تن را به اتهام ربودن یک دختر جوان بازداشت کرده است.

فرد رباینده از منطقه قلعه عشرت شهر غزنی گرفتار گردیده است.

دختر ربوده شده باشنده اصلی ولایت کابل است که توسط شخصی که باشنده اصلی ولایت پروان می‌باشد ربوده شده و پنج ماه قبل به غزنی منتقل گردیده بود.

مطالب بیشتری در این بخش