محل تبلیغات شما

<--306px-->
باشندگان ولسوالی ناور فرد بیماری را توسط چهارچوبه منتقل کردند ـ مجله‌ی اورال باشندگان ولسوالی ناور فرد بیماری را توسط چهارچوبه منتقل کردند ـ مجله‌ی اورال

باشندگان ولسوالی ناور فرد بیماری را توسط چهارچوبه منتقل کردند ـ مجله‌ی اورال

منبع از ولسوالی ناور ولایت غزنی در تماس به مجله‌ی اورال روز دوشنبه، ۲ حوت از انتقال یک تن مریض ذریعه چهارچوبه به غزنی خبر می‌دهد. شخص مریض محمدجواد نام داشته و از درد چشم شکایت داشته است.

جواد یک کارگر عادی می‌باشد. وی هنگامی که می‌خواست سنگی را که در بالای جاده لغزیده و سبب انسداد راه مواصلاتی در قریه «سفیدآب» ناور گردیده بود را بردارد، در هنگام شکستن این سنگ پارچه‌ی از سنگ به چشم جواد اصابت نموده و سبب مجروح شدن شدید جواد از ناحیه چشم می‌گردد. جواد که از این لحاظ بسیار به تکلیف بوده است، خانواده ی وی تصمیم گرفته تا وی را به مرکز انتقال دهد. بنابر مشکلات راه‌های مواصلاتی در ناور، مردم قریه مجبور گشتند تا شخص مریض را در چهارچوب الی مسیر موتر رو برسانند.

مطالب بیشتری در این بخش