محل تبلیغات شما

<--306px-->
حفاری و کاوش خودسرانه در عقب بت‌ صلصال در بامیان ـ مجله‌ی اورال حفاری و کاوش خودسرانه در عقب بت‌ صلصال در بامیان ـ مجله‌ی اورال

حفاری و کاوش خودسرانه در عقب بت‌ صلصال در بامیان ـ مجله‌ی اورال

منابع محلی در بامیان گزارش داده اند که از چند روز به این‌سو حفاری در عقب بت صلصال در بالای کوه‌ها جریان دارد. انگیزه‌ای این حفاری هم مشخص نیست و رسانه‌ها نیز به دلیل وضع محدودیت از سوی مسوولین محلی طالبان در بامیان نتوانسته‌اند آن را همگانی نمایند. این در حالی‌ست که پس از سقوط حکومت پیشین، موزیم ملی این ولایت نیز توسط جنگ‌جویان این گروه تاراج شد و ده‌ها قلم عتیقه و سکه‌های گرانبها که در آن نگهداری می‌شد را به سرقت بردند.

گفته می‌شود؛ قاری معراج و صدیق‌الله "شاهین مسافر" قومندان امنیه طالبان در بامیان از جمله کسانی‌اند که موزیم را تاراج کرده اند و احتمال می‌رود در این حفاری نیز نقش داشته باشند.
اما یکی از رسانه‌های محلی در بامیان گزارش داده است که منطقه تحت کاووش توسط نیروهای که گفته می‌شود منسوب به والی بامیان است محافظت می‌شود و به کسی اجازه رفتن در آن منطقه را نمی‌دهد.
از سوی هم نگرانی‌ها از آن است که این‌بار طالبان به گونه‌ای ماهران و مخفی‌یانه صلصال و شه‌مامه را به گونه‌ای کامل تخریب کنند. این در حالیست که مولوی عبدالله سرحدی والی فعلی طالبان بامیان، بیست قبل نیز پس از تسلط طالبان در بامیان مجسمه صلصال و شه‌مامه را در این ولایت تخریب کرد.

مردم بامیان از یونیسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد می‌خواهند بر آثار و ساحات باستانی بامیان نظارت کند و نگذارد این میراث مشترک فرهنگی و تاریخی بشر، تحت سلطه‌ی طالبان تاراج و یا تخریب شود.

مطالب بیشتری در این بخش