محل تبلیغات شما

<--306px-->
راه‌های رفت‌وآمد ولسوالی ورس با شماری از روستاهای آن به دلیل برف‌کوچ قطع شد ـ مجله‌ی اورال راه‌های رفت‌وآمد ولسوالی ورس با شماری از روستاهای آن به دلیل برف‌کوچ قطع شد ـ مجله‌ی اورال

راه‌های رفت‌وآمد ولسوالی ورس با شماری از روستاهای آن به دلیل برف‌کوچ قطع شد ـ مجله‌ی اورال

در اثر سرازیر شدن برف‌کوچ در شماری از مناطق دور دست ولسوالی ورس بامیان، راه‌های رفت‌وآمد روستاهای آن با مرکز ولسوالی مسدود شده است.
دفتر مطبوعاتی ولسوالی ورس با نشر خبرنامه‌ای گفته است، علاوه بر مسدود شدن مسیرهای عمومی پنجاب-ورس، ورس- دایکندی راه‌های مواصلاتی روستاهای شیوقول، سرخ‌جوی، تخت، سرآب و بند کوسه با مرکز این ولسوالی نیز به دلیل سرازیر شدن برف‌کوچ مسدود شده است. با تداوم این وضعیت احتمال می‌رود که دست‌رسی باشندگان این مناطق به نیازهای اولیه و خدمات صحی قطع شود.

بسته‌شدن این راه‌ها سبب نگرانی شدید مردم شده‌است. آنان از حاکمان مرکز می‌خواهند تا در باز نگهداشتن راه‌های مواصلاتی ولسوالی اقدام کنند.

مطالب بیشتری در این بخش