محل تبلیغات شما

<--306px-->
بيانيۀ کانون افغانستانی های فنلند در محکوميت کشتار تظاهرات کنندگان جنبش روشنايی بيانيۀ کانون افغانستانی های فنلند در محکوميت کشتار تظاهرات کنندگان جنبش روشنايی

بيانيۀ کانون افغانستانی های فنلند در محکوميت کشتار تظاهرات کنندگان جنبش روشنايی

مردم صلح جو و عدالتخواه کابل (در روز دوم اسد 1395 برابر با 23.7.2016) شاهد يکي از خونين ترين حوادث سالهای اخير در اين شهر بود.
هزاران تن از زنان، مردان و اطفال در تظاهرات مسالمت آميزِ تحت نام جنبش روشنايي برای تداوم نارضايتي شان از تصميم دولت مبني بر تغيير مسير پروژه انتقال برق وارداتي ترکمنستان مشهور به " توتاپ" که طبق تحقيقات و برآوردهای شرکت آلماني فيشنير از مسير باميان- ميدان وردک به کابل و ساير ولايت پيشنهاد شده بود، اما دولت بر خلاف آن تصميم به تغيير مسير لين اين پروژه گرفت و سبب اعتراضات گسترده ای مردم مناطق مرکزی افغانستان شد و تظاهرات امروز به ادامۀ اين اعتراضات بود، که به مردم به جاده های شهر کابل آمده و مظاهره ای آرام و مدني را انجام دادند.
مردم از مسيرهای معين به چوک دهمزنگ جمع شدند و تصميم داشتند که در آنجا دست به تحصن و ادامۀ اعتراضات شان بزنند، که در آن وقت طبق گزارشات منتشر شده در صفحات اينترنتي، چندين انفجار رخ داده و بیشتر از500 نفر را شهيد و زخمي نمودند.
صحنه های هولناک اين واقعه به حدی وحشتناک است، که جنازه ها و زخمي ها به هر طرف پرتاب شده و بروی جاده ها افتاده بودند. مردم در شوک و ماتم بودند. در این حادثه غمبارترين و وحشتناک ترين روز در کابل بود.
طراحان اين جنايت بايد شناسايي و به سزای عمل شان برسند!
تاکنون دقيق مشخص نيست که عاملان اصلي اين جنايت هولناک و قتل عام مردم کي و چه گروهي بوده است. گروه طالبان اعلان کرده است که در اين واقعه دست نداشته است. سران دولت آنرا محکوم کرده اند. تنها گروه داعش افغاني که يک گروه کاملا" مجهول الهويه است، گفته مي شود که مسئوليت انرا برعهده گرفته است. اما خود اين گروه مجهول است و معلوم نيست که در پشت ايجاد و تمويل اين گروه چه کساني هستند.
بدون تحقيقات بي طرفانه و قابل اعتماد، هنوز بسيار زود است که قضاوت شود که عاملان کشتار تظاهرات کنندگان چه کساني بودند. آنچه که واضح است اين است که در قدم نخست دولت افغانستان مسئول است که نتوانسته است، امنيت مردم را برعهده بگيرد.
کانون افغانستاني های فنلند، اين حملۀ تروريستي را بشدت محکوم نموده و با خانواده های قربانيان اظهار همدردی و غم شريکي مي نمايد و خواستار شناسايي و محاکمۀ عاملان آن است.
کانون افغانستاني های فنلند

 

مطالب بیشتری در این بخش