محل تبلیغات شما

<--306px-->
مجله‌ی اورال: هم‌چنان متعهد به بازتاب حقایق و اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه خواهیم بود مجله‌ی اورال: هم‌چنان متعهد به بازتاب حقایق و اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه خواهیم بود

مجله‌ی اورال: هم‌چنان متعهد به بازتاب حقایق و اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه خواهیم بود

مجله‌ی اورال: هم‌چنان متعهد به بازتاب حقایق و اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه خواهیم بود 

 

 وب‌سایت مجله‌ی اورال که چندین ساعت از دسترس خارج شده بود، دوباره تحت کنترل درآمد. مسوولین و دست‌اندرکاران مجله، به عنوان یک رسانه‌ی مستقل هم‌چنان متعهد به پخش اخبار و اطلاع‌رسانی موثق و بی‌طرف می‌باشد و در زمینه‌ از هیچ‌گونه مساعی پی‌گیر دریغ نخواهد ورزید. با تسلط طالبان بر افغانستان، فعالیت رسانه‌های زیادی متوقف گردید. برخی رسانه‌هایی که در داخل کشور فعالیت دارند با سانسورهای زیادی مواجه‌اند. در چنین فضا و وضعیتی، اطلاع‌رسانی از حالات و رویدادهای کشور بسیار حیاتی و از اشد نیازهای مردم می‌باشد.

مطالب بیشتری در این بخش

اطلاعيه (782 بازدید)

اطلاعیه (637 بازدید)

اطلاعيه (1428 بازدید)