محل تبلیغات شما

<--306px-->
همايش شهيدمزاری و آگاهی اجتماعی همايش شهيدمزاری و آگاهی اجتماعی

همايش شهيدمزاری و آگاهی اجتماعی

به مناسبت هفتادومين سالروز تولد شهيد وحدت ملی و افتتاح كتابخانه عامه شهيد مزاری ( ره) بنيادآگاه همايش علمی- فرهنگی را تحت عنوان " شهيد مزاری و آگاهی اجتماعی" برگزار می نمايند.

همايش شهيدمزاری و آگاهی اجتماعی

مطالب بیشتری در این بخش

اطلاعيه (1007 بازدید)

اطلاعیه (845 بازدید)

اطلاعيه (1630 بازدید)