محل تبلیغات شما

<--306px-->
اردوگاه و آوارگی! اردوگاه و آوارگی!

اردوگاه و آوارگی!

این روزها سرنوشت بسیاری از مردم افغانستان با این دو کلمه گره خورده است؛ اردوگاه و آوارگی. سالها جنگ، بسیاری از مردم افغانستان را آواره کرده است. آوارگان افغانستانی سالهاست در جستجوی زندگی بهتر، تجربه های دردناکی را پشت سر می گذرانند. اکثر آورگان اما برای رسیدن به زندگی بهتر ،مجبور هستند از اردوگاه ها نیز عبور کنند؛ اردوگاه هایی که حتی به انسانیت آنها ارزش قایل نیست و زندگی خیلی ها را از آنها گرفته است. آوارگانی که شانس با آنها یار بوده است و توانسته اند اردوگاه را پشت سر بگذرانند، سرنوشت شان به کمپ های مهاجرین در ترکیه و کشورهای اروپایی انجامیده است. زندگی در کمپ ها سخت و دشوار است،‌ اما زندگی در اردوگاه های ایران دردناک، رنج آورد و غم انگیز است.

این روزها بسیاری از مهاجرین افغانستان در ایران،‌ این کشور را ترک می کنند و راهی کشورهای اروپایی می شوند، اما پولیس ایران آنها را از مرز ایران – ترکیه بازداشت کرده و به اردوگاه های ایران انتقال می دهد. گفته می شود مهاجرانی که از مرز ایران و ترکیه بازداشت شده اند به بیش از بیست و دو هزار نفر رسیده است که اکثرا تبعه ی افغانستان هستند.

گزارشها نشان می دهد که خشونت علیه مهاجرین افغانستان در ایران افزایش یافته است. یکی از مدیران وب سایت « انجمن همسبتگی و همدردی با پناهندگان افغان در ترکیه» به رسانه ها گفته که خشونت علیه افغانها در ایران بیشتر شده  و تیر اندازی بسوی آنها به امر عادی تبدیل شده است.»  او افزدوه است.

"یک هفته قبل مرزبانان ایرانی روی گروهی از پناهجویان افغان تیر اندازی کردند که در این حادثه 4 نفر زخمی شدند و با جراحت خود را به داخل ترکیه رساندند و سربازانی ترکیه آنها را به بیمارستانی در شهر وان انتقال دادند که هنوز در بیمارستان هستند".

ایران بسیاری از افغانستانی هایی را که از مرز ترکیه دستگیر کرده است به اردوگاه عسکرآباد تهران انتقال داده است. در گزارشهایی که بعضی از مهاجرین از اردوگاه در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند،‌گفته شده است که ایرانی ها حتی تا سه روز به مهاجرین دستگیر شده آب و غذا نمی دهند، به مریض ها اجازه داده نمی شود که از اردوگاه خارج شوند و مسئولین اردوگاه نیز خدمات صحی برای مهاجرین ارائه نمی کنند.

یکی از شرطهای خروج از اردوگاه دادن سی و شش هزار تومان به مسئولین اردوگاه است که بسیاری از مهاجرین قادر به پرداختن آن نیستند. گفته می شود مدارک قانونی مهاجرینی که از مرز ترکیه دستگیر شده اند، توسط پولیس ایران باطل شده است و بسیاری از آنها اکنون دیگر نمی توانند حتی در ایران زندگی کنند و به زودی رد مرز می شوند.

گزارشهای اخیر می رساند که در این اواخر سخت گیری در قبال مهاجرین افغانستانی در ایران افزایش یافته است. مصارف زندگی نیز برای آنها افزایش داده شده است و حتی افغانهای دارای مدارک مسافرت نیز باید برای سفر از یک شهر به شهر دیگر از وزارت کشور ایران جواز تردد موقت بگیرد. شهریه مکتب برای کودکان افغانستانی نیز افزایش یافته است و بسیاری از مهاجرین افغانستانی قادر نیستند که کودکان شان را به مکتب بفرستند.

مسئولین افغانستانی در مرز اسلام قلعه گفته اند که ماهانه 25 هزار افغانستانی از ایران اخراج می شوند و بصورت اجباری به افغانستان بازگردانده می شوند.

دولت ایران سالهاست که همه ی قوانین بین المللی مهاجرت را در قبال مهاجرین افغانستان زیر پا می کند و هر ساله هزاران تن از مهاجرین افغانستانی را بصورت غیر قانونی رد مرز می کند. بسیاری از رد مرز شدگان کسانی هستند که در ایران خانه رهن کرده اند و پول هنگفتی را بعنوان پیش پرداخت به صاحب خانه داده اند؛ بسیاری از افغانستانی های دیگر در بانک های ایران حساب بانکی دارند و پول های زیادی در حساب شان هست؛ اما با رد مرز شدن، همه ی اسناد و مدارک آنها باطل می شود و پولهای آنها برای بانک و صاحب خانه های ایرانی باقی می ماند و دیگر هرگز باز گردانده نمی شود.

مطالب بیشتری در این بخش