محل تبلیغات شما

<--306px-->
حقوق بشر: بنگله دیش، افغانستان و کمبوجیا حقوق بشر: بنگله دیش، افغانستان و کمبوجیا

حقوق بشر: بنگله دیش، افغانستان و کمبوجیا

روز پنجشنبه 26 نوامبر 2015، سه مصوبه [در پارلمان اروپا] به تصویب رسید. پارلمان [اروپا] به طور جدی ار کمبوجیا می‌ خواهد که تمام پیگردها را در برابر سام رنسی رییس اپوزیسیون و اعضای این حزب که سبوتاژ ملیتی کامبوج ((CNRPمی باشد، پایان دهد؛ هم چنان مقامات بنگله دیش حمله بر رسانه ها را متوقف سازد و در اخیر نیز از حکومت افغانستان می خواهد که همکاری خویش را با حکومت پاکستان افزایش دهد.

کمبوجیا

پارلمان [اروپا] نگرانی جدی خود را در مورد وخامت فضای سیاسی برای اعضای [حزب] اپوزیسیون، مدافعان و مبارزان حقوق بشر و مبارزان عرصه ی اجتماعی در کمبوجیا ابراز می دارد. نمایندگان [پارلمان اروپا] قاطعانه از مسئولین کمبوجیا می خواهد که «فرمان های بازداشت و پیگردها را در مورد سام رنسی رییس اپوزیسیون، اعضای مجلس نمایندگان و سنا متعلق به CNRP، به شمول سناتور هان سوک هور و دیگر مبارزان وتنظیم کنندگان CNRPرا فسخ نمایند؛ هم چنان برای این ها اجازه ی فعالیت به طور آزادانه داده شود به نگرانی، شکنجه و بازداشت آن ها پایان داده شود. علاوه بر آن به بهره برداری سیاسی از [دامن زدن] به مسایل قبیله و اتهام زنی به دلایل سیاسی از مجراها متوقف شود. پارلمان از دولت و اپوزیسیون می خواهد تا [دریچه ی] یک گفتمان جدی سیاسی را بگشایند.

این مصوبه با 567 رای موافق، 27 رای مخالف و 36 رای ممنوع، به تصویب رسید.

بنگله دیش

پارلمان، افزایش حملات گروه های اسلام گرایان افراطی را بالای نویسندگان و وبلاگ نویسان لائیک، اقلیت های دینی/مذهبی و کارمندان خارجی بشردوستانه را در بنگله دیش محکوم می کند.

نمایندگان [پارلمان اروپا] از مسئولین بنگله دیش می خواهد که برای رسانه ها استقلالیت ایجاد نماید، تمامی پیگردها را در برابر روزنامه نگاران و ناشران متوقف سازد؛ مبرهن است که انتشار [نوشته ها و مطالب] انتقاد از حکومت را در بر دارد. حکومت باید به تمامی رسانه هایی که نشرات اش متوقف شده شده بود، باید فورا اجازه ی فعالیت را برای این ها دوباره صادر نماید. حکومت [مکلف است] تا طرح ها و تعهدات ملل متحد را که در سال 2013 در مورد امنیت روزنامه نگاران پذیرفته بود، تطبیق نماید.

این مصوبه با 586 رای موافق، 31 رای مخالف و 25 رای ممتنع به تصویب رسید.

افغانستان

پارلمان [اروپا]، قتل و سر بریدن هفت هزاره را در ولایت زابل افغانستان که در جنوب شرق این کشور در هم مرزی با پاکستان قرار دارد، شدیدا محکوم می کند ــ جامعه ی هزاره سومین گروه قومی در کشور [افغانستان] شناخته می شود. نمایندگان، شدیدا نگران [وضعیت] حقوق بشر و امنیت در افغانستان است. این ها بیان می دارند که سلاخی کردن گروگان های ملکی که شامل زنان و کودکان است، باید جنایت جنگی شناخته شود. بر علاوه، آن ها (نمایندگان پارلمان اروپا) از حکومت افغانستان می خواهد که همکاری خویش را با حکومت پاکستان افزایش دهد و خواهان داد خواهی و تحقیق بیطرفانه در مورد حمله ای که بالای شفاخانه داکتران بدون مرز در [شهر] کندز صورت گرفته است، شوند.

این مصوبه با بلند کردن دست، به تصویب رسید.

منبع: پایگاه انترنتی پارلمان اروپا

مطالب بیشتری در این بخش