محل تبلیغات شما

<--306px-->
شهرت و مشخصات عاملین جنایات طالبان در بامیان (۲۲ سنبله ۱۳۷۷ الی اواخر ۱۳۸۰) مجله‌ی اورال شهرت و مشخصات عاملین جنایات طالبان در بامیان (۲۲ سنبله ۱۳۷۷ الی اواخر ۱۳۸۰) مجله‌ی اورال

شهرت و مشخصات عاملین جنایات طالبان در بامیان (۲۲ سنبله ۱۳۷۷ الی اواخر ۱۳۸۰) مجله‌ی اورال

گروه طالبان وقتی برای اولین بار در سال ۱۳۷۷ ولایت بامیان را تصرف کردند، نیروهای حزب وحدت شکست خوردند. طالبان همزمان با ورود به این ولایت الی شکست شان در سال ۱۳۸۰ دست به انواع جنایت زدند.

کسانی که دست شان در انجام این جنایات آلوده‌اند و به عنوان عاملین درجه یک فجایع شناخته شده‌اند، افرادی‌اند که نام‌ و مشخصات‌شان تا حدودی همراه با نوع ارتکاب جرم در زیر فهرست شده‌اند:

- مولوی اسلام  والی ولایت بامیان؛
- ملا سلام  راکتی فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ملا برادر فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ملا دادالله لنگ (هویت این شخص دقیق معلوم نیست ولی طبق اظهارات مردم یا از زابل بوده ویا از قندهار) فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ملا منگل فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- جهاد یار از پشتون‌های ولایت قندهار بوده و بسیاری کشتارهای دسته جمعی در ولایت بامیان توسط این شخص انجام شده است؛
- ملا زوی ساکن ولسوالی کهمرد ولایت بامیان، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ملا شمس الله ساکن ولسوالی کهمرد ولایت بامیان، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- قربان نظر ساکن ولسوالی سیغان ولایت بامیان، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ملا فیضانی ساکن مرکز ولایت بامیان، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ملا منگل، ساکن مرکز ولایت بامیان، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- موسی خیل فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- خالگگ پای ساکن مرکز ولایت بامیان، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ملا مرج، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ملا شیرعلی، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- رادوک افغان ساکن مرکز ولایت بامیان، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ملا امینی، ساکن ولسوالی سیغان ولایت بامیان، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ملا عبدالله سرحدی (والی فعلی بامیان) فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- ضابط حمیدالله فرماندۀ حملات تهاجمی و مسئول حریق منازل وچپاول اموال؛
- مولوی محمد نعیم کوچی، فرماندۀ حملات تهاجمی، مسئول حریق و چپاول اموال در محلات؛
- ملا پاینده، ساکن قریۀ سوخته چنار ولسوالی سیغان ولایت بامیان، فرماندۀ حملات تهاجمی؛
- قوماندان حسین، ساکن قریه سوخته چنار ولسوالی سیغان ولایت بامیان، سهیم درحملات تهاجمی؛
- ملا غلام سخی، ساکن قریۀ سوخته چنار ولسوالی سیغان ولایت بامیان، سهیم درحملات تهاجمی؛
- قوماندان حبیب الله، ساکن سوخته چنار ولسوالی سیغان ولایت بامیان، سهیم در کشتار وچپاول؛
- ارباب ضیاء الدین، ساکن سوخته چنار ولسوالی سیغان ولایت بامیان، سهیم درکشتار وچپاول؛
- ملا قدرت ولد نعمت، ساکن قریۀ تی بتی مرکز ولایت بامیان، سهیم درحملات وچپاول؛
- ملا باز محمد، سهیم در حملات، کشتار وچپاول وحریق درمحلات؛
- نور ورقه، سهیم درحملات تهاجمی، کشتار، حریق و چپاول در محلات؛
- سلیمان ولد حضرت، ساکن قریۀ تاجیک مرکز ولایت بامیان، این شخص مردم را تیرباران می‌کرد؛
- قاری حمید الله، سهیم درحملات، کشتار وچپاول وحریق منازل مسکونی؛
- ملا امام الدین، ملا امام مردم تاجیک در مرکز بامیان است، سهیم درحملات وکشتار؛
- ملا صمدی ولد رئیس بسم الله، اکنون درشرکت روشن ایفای وظیفه میکند، سهیم درحملات وکشتار؛
- قوماندان جمیل خان، سهیم درحملات وکشتار وحریق منازل مسکونی؛
- قوماندان نعیم ولد خوجه، ساکن قریۀ تی بتی مرکز بامیان، سهیم درحملات، کشتار، حریق و چپاول؛
- ملا نیاز محمد، سهیم درحملات، کشتار و چپاول و حریق منازل مسکونی؛
- ملا گرگری، فرماندۀ حملات تهاجمی، سهیم درقتل و کشتار و چپاول؛
-حاجی عارف، ساکن ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، سهیم درحملات تهاجمی؛
- ملا سلطانی ساکن مرکز نیک ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، سهیم در حملات تهاجمی.

بعد از گذشت بیشتر از ۲۰ سال از جنایاتی که توسط افراد ذکر شده در ولایت مرکزی کشور، بامیان به عنوان مرکزیت فرماندهی هزاره‌ها انجام شده است، هنوز دقیق معلوم نیست که چه تعدادی از آنان زنده اند. اما والی ۲۰ قبل بامیان هم‌چنان امروز بر مردم این ولایت بار دیگر حکمرانی می‌کند.

قابل ذکر است که اسامی افراد طالبان دخیل در جنایت در بامیان که در بالا فهرست شده است، توسط ظفر بامیانی، خبرنگار پیشین صدای آمریکا در گروه گفتمان باز تدوین شده است.

مطالب بیشتری در این بخش