محل تبلیغات شما

<--306px-->
جهان تا کی جوی خون ما را نظاره می‌کند جهان تا کی جوی خون ما را نظاره می‌کند

جهان تا کی جوی خون ما را نظاره می‌کند

جهان تا کی جوی خون ما را نظاره می‌کند کندز روز گذشته شاهد قربانی شدن صدها تن هزاره و شیعه بود. بیشتر از ۳۰۰ فرد غیرنظامی در حال ادای نماز در یک چشم برهم زدن به خاک و خون کشیده شده، کشته و زخمی شدند. این خبر در سراسر جهان به سرعت رسانه‌ای شد. عده‌ای اظهار تأسف و همدردی کردند، برخی‌ها هم به محکوم کردن آن پرداختند. شاید هم به‌همان سرعت انتشار به فراموش سپرده شود. این رویداد دردناک و سنگین نه تنها جهان را تکان نداد بلکه همه تماشا کردند و از کنار آن گذشتند. فقط نحوه‌ی واکنش شان متفاوت بود. هیچ مقامی و در هیچ جای دنیا نگفت که برای جلوگیری از چنین رویدادهایی کاری باید شود. در این شک نیست که تمام مردم افغانستان در معرض خطر و قربانی‌اند. اما در این میان هزاره‌ها بی‌پناه‌تر از همه‌اند، سیستماتیک و کتلوی قربانی می‌شوند. جهانی که از حقوق‌بشر، ارزش‌های انسانی، حق حیات انسان‌ها و حقوق مدنی پیوسته سخن می‌زنند، چرا از کنار خون صدها انسان‌ هزاره بی‌تفاوت می‌گذرد و برای متوقف کردن آن کاری نمی‌کند. در برابر این جفای دنیا بی‌تفاوت نباشیم و از آنان بپرسیم که هزاره‌ها جزء بشر شمرده نمی‌شوند. بی‌تفاوتی جهان را چگونه تعبیر و تلقی کنیم؟!

مطالب بیشتری در این بخش