محل تبلیغات شما

<--306px-->
فریاد‌های گلوهای بریده از زابل تا کابل فریاد‌های گلوهای بریده از زابل تا کابل

فریاد‌های گلوهای بریده از زابل تا کابل

کابل، غرق در اندوه و ماتم است. مردم، ساعت‌هاست که زیر نم‌نم باران و سردی خزان انتظار می‌کشند، تا پیکرهای گلوبریده‌ از غزنی برسند و فریادهای مشترک شان را سر دهند. هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند که مردم را پراکنده نماید. مردم هم‌چنان پا برجا ایستاده‌اند. کسانی هستند که تلاش دارند به بهانه‌ای که اجساد قربانیان را به شفاخانه‌ی چهارصد بستر انتقال می‌دهند، و هوا سرد است، جمعیت انبوه‌ را پراکنده سازند، اما مردم بر موضع شان اصرار دارند.

هوا تاریک و تاریک‌تر می‌شود، به انبوه جمعیت لحظه به لحظه افزوده می‌شود. پیر و جوان، زن و مرد، همه در جمع دادخواهان می‌پیوندند. همه در پیش مصلی در کنار جاده و در میان محوطه مصلی صف کشیده‌اند، به یاد قربانیان شمع روشن کرده‌اند و در سردی هوا بدون هیچ هراسی ایستاده‌اند.

پیکرهای بی‌سر از راه رسیدند. از همه سو ناله و شیون برپاست. مردم پیکرها را به‌شانه‌های شان  با شعارهای عدالت خواهی، در میان محوطه مصلای شهید مزاری انتقال می‌دهند. خانم‌ها پیکرهای زنان گلو بریده شده و دختر 9 ساله‌ی حنجره بریده را بر دوش می‌کشند. تعدادی زیادی از غزنی آمده‌اند و پیکرهای قربانیان را تشییع نموده‌اند. خانمی که با قربانیان آمده‌است، با لهجه محلی، می‌گوید که دیگر برای ما چیزی نمانده است. مردم، با بچه‌های خود در سرک بیایید، از سردی نترسید. او کسانی راکه می‌خواهند اجساد را به شفاخانه انتقال دهند و دادخواهان را پراکنده نمایند، مزدور و نوکر اشرف غنی می‌خواند.

اکنون ناوقت شب شده‌است. خانواده‌ها در جمع قربانیان می‌پیوندند. امشب مردم خواب ندارند. جوانان در میان مردم و از طریق شبکه‌های اجتماعی، فراخوان دادخواهی پخش می‌کنند تا مردم را برای گردهمایی و دادخواهی بزرگ فردا آماده نمایند. کابل، امروز از سوی فعالان جامعه مدنی و شهروندان شاهد دادخواهی بزرگی در پارک زرنگار بود. در بامیان نیز تابوت‌های نمادین از پیکرهای هفت قربانی سربریده شده که به جرم هزاره بودن، سلاخی شدند، ساختند و دادخواهی نمودند. غزنی شاهد بزرگترین گردهمایی مردمی بود. در این‌جا مردم تابوت‌ها را تا پیش ساختمان ولایت بردند تا فریاد‌های شان را به گوش والی این ولایت برسانند که امنیت مردم را تامین نمایند.

هفت قربانی سر بریده شده، همه‌ باشندگان ولسوالی جاغوری غزنی اند. این‌ها زمانی‌که از شهر غزنی به مقصد جاغوری به سوی خانه‌های شان در حرکت بودند، از سوی افراد مسلح از ساحه دالوی ولسوالی گیلان ولایت غزنی ربوده شدند. در میان قربانیان، چهار مرد که یکی پسر 16 ساله است، و سه بانوی دیگر که دختر خرد سال 9 ساله نیز در میان آن‌ها شامل است.

اگر چند که مدت‌ها از به گروگان گرفته شدن این افراد می‌گذشت، اما بی توجهی در این مورد باعث شد که سر انجام که زن و مرد کهن سال و دختر خرد سال گردن زده شود. در پی سربریده شدن این هفت زن، مرد و کودک، اعتراضات شهروندان شدت یافت، دولت 5 مسافر هزاره‌ی ربوده شده را از جمع 31 نفر که به تاریخ 4 حوت 1393، به گروگان گرفته شدند و سه تن دیگر از جمع کسانی را که به تاریخ 18 جوزای امسال ربوده شده بودند، از قید رها ساختند؛ در حالی‌که پیش از این، دولت می‌گفت از سرنوشت هیچ‌کدام آن‌ها اطلاعی ندارند. اکنون شهروندان با ریختن در جاده‌ها خواهان عدالت و امنیت از سوی دولت، سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی اند.

 

مطالب بیشتری در این بخش