محل تبلیغات شما

<--306px-->
طالبان اراده‌ی برای تقسیم قدرت و تشکیل حکومت فراگیر ندارند ـ مجله‌ی اورال طالبان اراده‌ی برای تقسیم قدرت و تشکیل حکومت فراگیر ندارند ـ مجله‌ی اورال

طالبان اراده‌ی برای تقسیم قدرت و تشکیل حکومت فراگیر ندارند ـ مجله‌ی اورال

طالبان به‌تازگی ۲۰ تن از اعضای مربوط به گروه خود را در پست‌های مهم دولتی گماشتند. پنج‌شنبه، ۴ حوت ۱۴۰۰ خورشیدی حکومت سرپرست طالبان در ۲۰ بست دولتی که بیش‌تر آن شامل معینان، والیان و فرمانده امنیه ولایات می‌‌شوند، از اعضای‌ گره خود را در ای پست‌ها معرفی کردند.

شهروندان کشور از برخورد چندگانه‌ی طالبان شکایت دارند و می‌گویند که حکومت سرپرست طالبان غیر از اعضای مربوط به گروه‌ خود شان، دیگر شهروندان و اقوام کشور را در بست‌های رتبه ۱ و رتبه و ۲ دولتی توظیف نمی‌کنند. به گفته‌ی شهروندان کشور این برخورد طالبان به دلیل بی‌اعتمادی آن‌ها نسبت به شهروندان می‌باشد. این در حالی‌است که قبل از این نیز کارمندان رتبه ۱ و ۲ کشور و هم‌چنان کارمندان بست‌های دیگر از طرف گروه طالبان از وظیفه منفک شده و به جای آن‌ها اعضای مربوط به خود این گروه مقرر شده است. معترضان از اشخاص مسئول گروه طالبان می‌خواهند که نگاه چندگانه را از حکومت خود حذف کنند و تعصبات قومی و نژادی را دامن نزنند؛ روی تمام اقوام کشور که توابع افغانستان هستند، اعتماد کنند و کارکنان دولت را یک سمتی و یک‌قطبی نسازند.

این اقدام طالبان درحالی اجرا می‌شود که برخی سران این گروه در پی ساختار حکومت همه‌شمول است. یکی از شرایط سازمان ملل و کشورهای عضو، برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز همین امر است و اما، با وجود اینکه گروه طالبان در جریان هفت‌ ماه حاکمیت خود طی اعلامیه‌‌ها حکومت‌شان را همه‌شمول می‌دانند، شهروندان کشور اعتراض دارند که این گروه هیچ‌گونه پای‌بندی به ایجاد حکومت همه شمول ندارند.

محمد عقیل رضایی؛ یکی از شهروندان کابل به مجله‌ی اورال از وضعیت بد ریاست معارف می‌گوید: در ریاست معارف شهر کابل، بست خالی آموزگاران قبل از اعلام برگزاری رقابت آزاد و توزیع فورم استخدام، اشخاص طبق روابط و شناخت جاگزین می‌شوند. او می‌افزاید که من بخاطر دریافت معلومات برگزاری امتحانات برای جذب آموزگاران به ریاست معارف شهرکابل رفتم و در آن‌جا کسانی بودند که با معرفی اعضای گروه طالبان بدون هیچ‌گونه قید و شرط، کارهای تقرری خود را آغاز می‌کردند.

محمد عقیل، باشنده‌ی ناحیه سیزدهم تعلیمی شهرکابل است که هفت سال قبل از رشته‌ی زبان و ادبیات دری دانش‌گاه شهید ربانی فارغ شده است. سال‌های زیادی در مکاتب خصوصی معتبر تدریس کرده و هم‌اکنون با نظرداشت نیازمندی‌های معارف کشور می‌خواهد به عنوان آموزگار در مکاتب دولتی اجرای وظیفه کند. او چندین بار در ریاست معارف شهر کابل مراجعه کرده و معلومات دقیق راجع به برگزاری امتحان رقابتی آموزگاران بدست نیاورده است. در آخرین مورد که روز پنج‌شنبه ۴ حوت به ریاست معارف مراجعه کرده است، یکی از کارمندان ریاست به او گفته است: با اخذ امر فوق‌العاده از سوی یکی از اعضای گروه طالبان می‌توانید بدون کدام اصول و قانون در بست مورد نظر گماشته شوید.

تعداد از بست‌های خالی آموزگاران در مرکز و ولایات، با اشخاص مرتبط با گروه طالبان جاگزین شده است و این درحالی‌ است که هنوز اعلامیه‌ی رسمی برگزاری رقابت‌ آزاد در بست‌های آموزگاری از طرف هیچ ارگان دولتی به دسترس شهروندان و علاقمندان این بست قرار نگرفته است.

قرار گفته‌ی یکی از مراجعه کنندگان در ریاست معارف شهر، اشخاص که امر فوق‌العاده از سوی اعضای گروه طالبان در اختیار دارند، در ورقه‌ی درخواستی‌شان حکم داده می‌شود، "عاجل اجرآت گردد". اما در پای درخواستی دیگران حکم می‌دهند که در رقابت آزاد اشتراک کنید. رقابت آزاد منتفی است و اصلا وجود ندارد.

به نظر می‌رسد انحصار قدرت از مهم‌ترین مسأله برای طالبان باشد و تا آخرین رمق از مشارکت دیگر اقوام در قدرت جلوگیری خواهند کرد.

مطالب بیشتری در این بخش