محل تبلیغات شما

<--306px-->
نشست اسلو؛ تابوشکنی خود‌ساخته‌ی غربی‌ها ـ مجله‌ی اورال نشست اسلو؛ تابوشکنی خود‌ساخته‌ی غربی‌ها ـ مجله‌ی اورال

نشست اسلو؛ تابوشکنی خود‌ساخته‌ی غربی‌ها ـ مجله‌ی اورال

هیأت ۱۱ نفری طالبان دیروز کابل را به مقصد اسلو پایتخت ناروی ترک کرد. در ترکیب این هیأت افرادی نیز شامل‌اند که بخاطر فعالیت‌های تروریستی و ضد بشری شان در گذشته و حال تحت تعقیب سازمان ملل متحد قرار دارند.

گرچند ناروی اعلام کرده است که این نشست به معنی به رسمیت شناختن طالبان نه بل به منظور هماهنگ کردن هرچه بهتر کمک‌های بشردوستانه و ترغیب طالبان به رعایت حقوق بشر از سوی طالبان دایر می‌گردد. اما باور مردم در صحنه که شب و روز از طرف طالبان حقوق شان پایمال می‌گردد و آرامش ندارند، فعالیت‌های شان محدود و آزادی های شان سلب گردیده و از سر تا پا باید جوابگو در برابر پرسش سلاح به دوشان طالب باشند، اینست که نشست دور یک میز در اسلو گامی برای عادی‌سازی روابط غرب و طالبان بدون در نظر داشت سوابق جرمی و جنایات بشری این گروه می‌باشد.
حضور فرد تحت تعقیب سازمان ملل متحد یعنی انس حقانی بیشتر بر نگرانی‌های مردم آسیب‌دیده افزوده است و اینکه این نشست نامیمون همزمان گردیده با تشدید محدودیت‌ها و بازداشت‌ها از سوی طالبان در افغانستان. دیروز شنبه، ۲ دلو پس از حرکت این هیأت به سوی اروپا، امر به معروف طالبان در غزنی فعالیت‌هایش را تشدید نموده و لایحه‌ای ۱۵ ماده‌ای را برای محدود نمودن آزادی‌های مردم صادر کرده است. در این لایحه که توسط تفنگداران طالبان تطبیق می‌شود آمده است: کسی ریش خود را نه تراشد! رانندگان زنان بدون محرم را اجازه سوار شدن به موتر شان ندهند و شنیدن موسیقی ممنوع می باشد!

طالبان با تشکیل حکومت خودخوانده و تک قومی و تک جنسیتی تا کنون هیچ نوع انعطافی نداشته بلکه به طور مستمر و سرعت تمام قوانین سختگیرانه‌ی‌شان را در خصوص وضع محدودیت بر آزادی‌های مدنی، حقوق زنان، پوشش اجباری و تحمیل ریش ماندن مردان عملی می‌سازد. در عین حال فشار بر اقوام غیر پشتون را افزایش داده و شماری از هزاره‌ها و ازبک ها را از خانه‌های‌شان رانده و به طور سیستماتیک از ادارات دولتی نیز حذف می‌نمایند.

مطالب بیشتری در این بخش