محل تبلیغات شما

<--306px-->
زنان افغانستان هم‌چنان نگران آینده‌ی شان اند ـ مجله‌ی اورال زنان افغانستان هم‌چنان نگران آینده‌ی شان اند ـ مجله‌ی اورال

زنان افغانستان هم‌چنان نگران آینده‌ی شان اند ـ مجله‌ی اورال

زنان افغانستان در طول دو دهه‌ی گذشته دست‌آوردهای خوبی داشتند. آنان در میدان سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و حتا امور نظامی فعال بودند و از خود شایستگی‌های فراوان به نمایش گذاشتند. زنان زیادی در انکشاف جامعه سهم گرفتند. آنان در رده‌های متعدد حکومتی کار کردند؛ از طریق درآمد خود خانواده و فرزندان شان را حمایت می‌کردند.
پس از روی کار آمدن گروه طالبان نه تنها تمام دست‌آوردهای بیست سال در معرض نابودی قرار گرفت بلکه اکثریت زنان کارهای شان را از دست دادند و خانه‌نشین شدند. برخی آنان مجبور به فرار شدن و به کشورهای دیگر پناهنده شدند. دختران از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها بازماندند.
اما در این میان زنان آرام ننشستند دست به اعتراض‌های پی‌هم زدند. زنان و دختران با بلند کردن صدای خود در مقابل حکومت طالبان از آنان خواستند تا به حقوق زنان توجه صورت گیرد و هرچه زودتر به آنان اجازه بازگشت به وظایف داده شود و هم چنان درهای مکاتب دخترانه باز گردد. این در حالی است که طالبان اعلامیه‌ی را در رابطه به حقوق زنان صادر کرده که در این اعلامیه آنچه بانوان انتظارش را داشتند گنجانیده نشده است. جامعه و زنان انتظار داشتند که رهبر این گروه در مورد حقوق اساسی شان موضع خود را اعلان کند.
طالبان با حاکمیت تک‌قومی و تک‌صنفی بر افغانستان، تمام قوانین افغانستان مخصوصاً قانون اساسی را به تعلیق درآورند و نظر به لزوم‌دید خود شان فرمان صادر می‌کنند.
این فرمان در شش ماده صادر شده است و بیشتر به مسایل حقوق ازدواج، خانواده و میراث زن تمرکز دارد.
در ماده ی اول آمده که «رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضرورت است (البته، نکاح با کف) (هم مثل) و خطر فتنه و فساد هم در آن نباشد. هیچکسی کدام زن را به جبر و اکراه به نکاح مجبور نمی‌تواند.»
در ماده دوم آمده که "زن مال نیست، بلکه انسان اصیل و آزاد است و هیچ‌کسی آنرا در بدل صلح (بد) داده نمی‌تواند."
در ماده سوم گفته شده که "پس از وفات شوهر، هرگاه عدت شرعی (چهارماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور نکاح گرفته میتواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تععین سرنوشت خود صاحب اختیار است البته که اصل کفو (هم مثل) و (جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد)."
ماده چهارم شامل "گرفتن مهر از شوهر نو حق شرعی بیوه است."
در ماده پنجم گفته شده که "زن در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچکسی وی را از حقش محروم کرده نمیتواند."
و در ماده ششم نیز آمده است که "کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه‌ی زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بین شان عدل قائم کند.
آگاهان بر این باورند که طالبان برای اینکه حمایت‌های جامعه‌ی جهانی را بدست آورند، این دستور را صادر کرده‌اند. در حالیکه مفاد این دستور کدام موضوع عمده‌ای را دربر ندارد که سبب امیدواری زنان باشد.
فعالان زن افغانستان با جدیت از سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که روی طالبان فشار بیاورند تا به تأمین حقوق اساسی زنان تمکین کنند. آنان تا تعهد مطمین مبنی بر رعایت حقوق بشر، آزادی زنان و تامین حقوق اساسی شهروندان نداده‌اند، از به رسمیت شناختن آنان خودداری کنند.

مطالب بیشتری در این بخش