محل تبلیغات شما

<--306px-->
زنان افغانستان در وضعیت جاری، از چه چیزی رنج می‌کشند ـ مجله‌ی اورال زنان افغانستان در وضعیت جاری، از چه چیزی رنج می‌کشند ـ مجله‌ی اورال

زنان افغانستان در وضعیت جاری، از چه چیزی رنج می‌کشند ـ مجله‌ی اورال

 در طول مدت بیشتر از سه ماه حاکمیت طالبان، زنان خانه‌نشین گردیده و از صحنه‌ی کار‌، آموزش و سایر فعالیت‌های اجتماعی جامعه حذف شده اند؛ بدون اینکه توانمندی‌های‌شان در نظر گرفته شود و فهم درست از موجودیت و نقش موثر زنان در امور جامعه وجود داشته باشد، حقوق آنان نادیده گرفته شده‌اند. تاثیر پذیری زنان از این اوضاع می‌تواند نتایج نا مطلوب برای جامعه داشته باشد.

طوریکه زنان در جامعه تاثیرگذار هستند به همان میزان تاثیر پذیر از جامعه نیز هستند و تاثیر پذیری زنان به لحاظ اوضاع حاکم و دگرگونی‌های موجود در جامعه می‌باشد. اوضاع فعلی تاثیر منفی روی توانمندی زنان دارد چون زنان از نقش فاعل بودن در کشور فاصله زیادی دارند و نقش منفعل برای شان داده شده است و نظر به شرایط فعلی اکنون باید فقط ببیننده‌ی این همه تغییرات باشند.

زنان به‌خاطر این که مدت زیادی از حق وظیفه، کار، تحصیل و سایر فعالیت‌های اجتماعی دور مانده اند اکنون دارند سرخورده و مأیوس می‌شوند؛ اینکه به راستی چه سرنوشتی منتظر آنها خواهد بود، مهم‌تر از همه اینکه اصلا زندگی فعلی‌شان غیرقابل مقایسه با زندگی شان در سه، چهار ماه قبل است. زنان افغانستان در جریان دو دهه‌ی گذشته به استثنا این سه ماه اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند اما؛ در حال حاضر در زیر حاکمیت طالبان متاسفانه نقش زنان در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به نقطه‌ی نزدیک شده است.

موازی با این همه تغییرات در کشور فقر هم بیداد می‌کند. یک قشر بزرگ جامعه بی‌‌کار شده‌اند و اما؛ فقر هم می‌تواند یکی از عوامل عمده مشکلات و نزاع خانوادگی در جامعه باشد؛ چون اکنون زنان شاغلی که همکار مالی خانواده‌های شان بودند بی‌کار شده‌اند. از سوی دیگر مردان خانواده هم که زمینه کار برای شان فراهم نیست و فقر، که هم‌چنان وارد خانه‌های خانواده‌های افغانستانی شده است. درآمد هر خانواده کاهش یافته است و خود می‌تواند عامل نزاع در خانواده‌ها باشد و باز هم زنان از نزاع فامیلی تاثیر پذیر می‌شوند و ضربه‌ی شدیدی بر روحیه آن‌ها وارد می‌شوند.

آمنه که یکی از کارمندان دفتر دولتی حکومت پیشین بود در صحبتی به مجله‌ی اورال می‌گوید که بیشتر از سه ماه می‌شود که بی‌کار است و دیگر قادر به پرداخت مصارف مالی فرزندانش نیست و هم‌زمان با وی همسرش که نیز کارگر عادی بود؛ اکنون او نیز بی‌کار شده و درآمد خانواده شان خیلی کاهش یافته است. آمنه می‌گوید: در جریان روز زمانیکه همسرش به بیرون از خانه به منظور کار می‌رود هیچ کاری پیدا نمی‌کند و خسته به خانه برمی‌گردد و موضوعات اندک خانواده را بهانه می‌گیرد و به خشونت می‌پردازد. آمنه گفت: که این اوضاع خیلی تاثیر بدی بر روحیه‌اش گذاشته و سخت رنج می‌برد و در آرزوی ختم اوضاع فعلی و شروع فردای بهتر و یا حد اقل برگشت اوضاع سه ماه قبل کشور است.

تاثیر پذیری زنان افغانستان از اوضاع موجود عواقب نامطلوب دارد و روی توانمندی زنان اثر بدی می‌گذارد. خوب است که توانمندی زنان نادیده گرفته نشود و سهم برابر در امورات کشور برای شان داده شود تا آینده روشن در انتظار همه زنان افغانستان باشد.

به تازگی  رهبر گروه طالبان در مورد زنان دستوری را صادر کرده است. در این دستور بیشتر بر امور شخصی و ازدواج تأکید شده است. در حالیکه از حقوق اساسی زنان که شامل حق کار، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی سیاسی اند، هیچ چیز تذکر نرفته است.

مطالب بیشتری در این بخش