محل تبلیغات شما

<--306px-->
مردم افغانستان و مهاجرت‌های پایان‌ناپذیر – مجله‌ی اورال مردم افغانستان و مهاجرت‌های پایان‌ناپذیر – مجله‌ی اورال

مردم افغانستان و مهاجرت‌های پایان‌ناپذیر – مجله‌ی اورال

مردم افغانستان به‌علت وضع بد کشور، جنگ و نابه‌سامانی مجبور به مهاجرت شده‌اند. گاهی برای حفظ جان شان و گاهی برای پیدا کردن کار و لقمه نان راهی کشورهای همسایه و کشورهای غربی و خارجی گردیده‌اند. آنان به‌دلیل اوضاع نادرست و نبود زمینه کار و عدم امنیت، راه مهاجرت در کشورهای خارجی را به پیش می‌گیرند تا باشد که آنجا بتوانند وظیفه‌ی گیر بیاورند و روند زندگی‌شان را تغییر داده و زندگی خوب و بی‌دردسر را به پیش گیرند.

اما از زمانیکه نظام حکومتی تغییر یافت و طالبان قدرت کلی را در سرتاسر افغانستان را به‌دست آوردند، روند مهاجرت و فرار از کشور نیز افزایش یافته است. گفته شده تا کنون هزاران افغان بعد از سقوط دولت و پس از ورود طالبان از طریق راه‌های قانونی و غیرقانونی به سوی کشورهای چون ایران، پاکستان، کشورهای منطقه و کشورهای غربی از جمله، آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و غیره و نیز آمریکا، کانادا و استرالیا پناهنده شده‌اند.

برخی از این پناهندگان پس از سپری کردن هفته‌ها در کمپ توانستند از کمپ بیرون شده و مکان برای زندگی دریافت کنند، اما تعدادی هنوز در کمپ‌ها در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند.

هم اکنون هزاران تن در کمپ‌های اندونزیا و پاکستان به‌سر می‌برند و انتظار می‌کشند برای روزی که راهی کشورهای مهاجرپذیر شوند و زندگی جدیدی را در بیرون از افغانستان آغاز نمایند. برخی‌های دیگر هم در مورد آینده‌ای‌شان ابراز نگرانی کرده‌اند و در مورد وضعیت ناروشن شان رنج می‌کشند.

این درحالی است که هم اکنون تعداد زیادی از شهروندان افغانستان در صدد گرفتن پاسپورت و ویزا هستند تا افغانستان را ترک گویند، و تعداد دیگر هم کوشش دارند تا از راه‌های غیرقانونی وارد ایران شده و بعد مسیر کشورهای دیگر را در پیش گیرند.

کسبه‌کاران در ولایت شمالی کشور، فاریاب گفته اند؛ نبود کار و فقر باعث گردیده تا راهی کشورهای همسایه شویم. شماری زیادی از این کسبه‌کاران در شهر میمنه می‌گویند به دلیل اوضاع خراب اقتصادی و عدم توجه حکومت طالبان به وضعیت مالی و اقتصادی مردم، ما مجبوریم برای پیدا کردن کار به کشورهای همسایه پناه ببریم.

در همین حال مقام های وزارت عدلیه ایران می‌گویند؛ بیش از نود و پنج درصد از کودکان کارگر در این‌کشور کودکان افغانی می باشند، آنان می‌گویند اگر چند کار برای کودکان زیر سن ۱۵ سال در ایران غیرقانونی می‌باشد، اما اکثریت کودکان افغان که خانواده‌های‌شان به دلیل نداشتن سند قانونی نمی‌توانند اجرای وظیفه کنند فرزندان کوچک خود را برای کارهای شاقه در خیابان‌های ایران می‌فرستند. بر بنیاد بررسی‌های آنان، ۴۶۰۰ کودک در ایران مصروف کارهای شاقه‌اند که درصدی زیاد آنان شهروندان افغانستان می‌باشند.

با وجود این همه افغان‌ها به علت فقر‌، بیکاری، ناامنی و ده‌ها معضل دیگر مجبور به مهاجرت اند. براساس گزارش‌های سازمان‌های معتبر جهانی وضعیت مردم افغانستان به حدی بد خواهد شد که بیش از ۹۷ درصد جمعیت کشور غذا برای خوردن نخواهند داشت. به دلیل چنین‌اوضاع نابه‌سامان، عدم توجه دولت به مشکلات مردم، شهروندان افغان امیدی برای زندگی خوب در افغانستان ندارد و می‌خواهند افغانستان را ترک گویند.

هم‌اکنون مردم افغانستان رقم بلندی از مهاجرین را در سطح جهان تشکیل می‌دهند که در کشورهای مختلف دنیا پناهنده شده‌اند.

مردم افغانستان از کشورهای غربی،‌ به‌ویژه آمریکا و متحدانش می‌خواهند که در نجات افراد آسیب‌پذیر از افغانستان همکاری کنند و روند خروج را ادامه دهند.

مطالب بیشتری در این بخش