محل تبلیغات شما

<--306px-->
امتحان ‌سالانه دوره لیسه مکاتب پسرانه در بامیان آغاز شد امتحان ‌سالانه دوره لیسه مکاتب پسرانه در بامیان آغاز شد

امتحان ‌سالانه دوره لیسه مکاتب پسرانه در بامیان آغاز شد

بامیان- اول ‌قوس، امتحان دوره لیسه مکاتب پسرانه در بامیان آغاز شد. حضور دانش‌آموزان نسبت به سالهای قبلی بسیار کمرنگ بود. یکی از آموزگاران به مجله اورال گفت؛ دلیل این، دلسردی دانشآموزان نسبت به تعلیم و مهاجرت بعضی از آنها از افغانستان میباشد.
امان رهگذر، یکی از آموزگاران دیگر در لیسه پسرانه مرکز بامیان به مجله اورال می‌گوید؛ حدود سی درصد از دانش‌آموزان به مکتب نمی‌آیند. بعضی از آنها بهخاطر مشکلات اقتصادی و امنیتی به بیرون از کشور مهاجرت کرده‌اند و تعدادی از آنها، از نبود آینده روشن تحصیلی و امنیتی دیگر علاقه‌ای به ادامه درس‌های‌شان ندارند.

عصمت‌الله، دانش‌آموز صنف یازدهم لیسه پسرانه مرکز بامیان می‌گوید؛ "من چون فقط یک سال دیگر مانده که مکتب‌ام را تمام کنم، به امتحان حاضر شدم؛ ولی امیدی زیاد ندارم که بتوانم درس‌هایم را تمام کنم و وارد دانشگاه شوم؛ چون سرنوشت همه مردم نامعلوم است."

این ‌در حال است که امتحان‌ سالانه دوره لیسه از دختران در مکاتب به دلیل عدم حضور شان به مکتب، اخذ نمی‌شود. مسئولین حکومت طالبان گفتهاند که برای اینکه دختران سال بعد با ارتقای صنف بتوانند به درس‌هایشان ادامه بدهند؛ ما نصف مجموعه‌ی فیصدی نمرات سال قبل (1399) آنها را با فیصدی کامل نمرات وسط سال (1400) جمع نموده و به‌جای امتحان آخر سال (1400) جایگزین می‌نماییم. گفته می‌شود که این اقدام گروه طالبان به‌خاطر جبران فرصتی است که از دختران برای رفتن به مکتب گرفته بودند.

مطالب بیشتری در این بخش