محل تبلیغات شما

<--306px-->
مدیران مکتب‌ها و فشار مردمی سبب شده است تا در پکتیا برخی دختران به مکتب بروند مدیران مکتب‌ها و فشار مردمی سبب شده است تا در پکتیا برخی دختران به مکتب بروند

مدیران مکتب‌ها و فشار مردمی سبب شده است تا در پکتیا برخی دختران به مکتب بروند

بنابرگزارش رسانه ها به قول از منابع محلی در ولایت پکتیا می‌گویند که فشار دوام‌دار مردم بر طالبان، سبب شده است تا مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم از چندین روزبه این‌ سو، به روی دختران دانش‌آموز این ولایت باز شود.

منابع روز دو‌شنبه، ۱۴ سنبله، می‌گویند که این کار به دستور رسمی مسوولان محلی پکتیا و وزارت معارف طالبان انجام نشده است، بلکه پس از یک سال انتظار، در‌خواست مکرر مدیران مکتب‌ها و فشار مردمی سبب شده است تا دختران به مکتب بازگردند.

گفته می‌شود که اکنون دروازه‌های مکتب‌ها دوباره به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم در این ولایت باز شده است.

تاکنون مسوولان وزارت معارف طالبان این موضوع را تایید یا رد نکرده و در این ‌باره کدام واکنشی نیز نشان نداده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، می‌گوید که در مورد بازگشایی شماری از مکتب‌های دخترانه دوره‌های متوسطه و لیسه در پکتیا اطلاعی دقیقی در دست ندارد.

او روز سه‌شنبه، ۱۵ سنبله، به رسانه‌ها گفته است که پس از بررسی‌ها مشخص خواهد شد که مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف شش در پکتیا با کدام تدابیر و به دستور چه کسی باز شده است.

او افزوده است: «بازگشایی مکتب‌ها از طرف وزارت معارف اعلام می‌شود. هر زمانی که اجازه‌  بازگشایی مکتب‌ها داده شود، به‌گونه‌ یک‌سان در تمام ولایت‌ها مکتب‌ها باز خواهد شد.»

این در حالی‌ است که خالق‌یار احمدزی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیا، روز گشته گفته بود که مکتب‌های دخترانه، براساس خواست مدیران مکاتب بازگشایی شده و از سوی مقام‌های طالبان در این مورد دستوری داده نشده است.

لذاست که بازگشایی برخی از مکاتب در پکتیا مایه مسرت و می تواند سرمشق برای بازگشایی بقیه مکاتب دخترانه در سرتا سر افغانستان حتی بدون اجازه گروه طالبان گردد.

مطالب بیشتری در این بخش