محل تبلیغات شما

<--306px-->
درخواست مردم چین از آمریکا در باره بازگردان دارایی‌های افغانستان ـ مجله‌ی اورال درخواست مردم چین از آمریکا در باره بازگردان دارایی‌های افغانستان ـ مجله‌ی اورال

درخواست مردم چین از آمریکا در باره بازگردان دارایی‌های افغانستان ـ مجله‌ی اورال

مردم چین با امضا یک نامه خواستار بازگرداندن دارایی‌های افغان‌ها شده‌اند.

رسانه‌های چینی گزارش کرده که بیش از ۴۱ هزار کار‌بر انترنتی چین با امضا یک نامه از آمریکا خواسته تا دارایی‌های افغانستان را به افغان‌ها تسلیم کند.

جوباید چندی پیش تصمیم گرفته بود ۳،۵ میلیار دالر  دارایی مسدود شده افغانستان را به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر به عنوان غرامت تسلیم کند.

این اقدام بایدن واکنش زیادی کشورهای جهان به‌شمول چین را در پی داشت.

ژانگ ژون، نماینده چین در سازمان ملل گفته که بازگرداندن پول دیگران به‌طور کامل سخاوت نیست بلکه یک امر ضروری است و کسر کردن پول دیگران دزدی است.

این دیپلمات چینی تصمیم آمریکا در باره پول افغانستان را خلاف قوانین بین‌المللی خواند و این تصمیم را غیرقانونی و غیر انسانی توصیف کرد.

این در حالی است که مردم افغانستان بارها با راه‌اندازی تظاهرات مسالمت‌آميز خواستار بازگرداندن کامل دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا شده بود.

مطالب بیشتری در این بخش