محل تبلیغات شما

<--306px-->
هند تا اخر ماه جاری، ۸ هزار تن گندم به افغانستان می‌فرستد ـ مجله‌ی اورال هند تا اخر ماه جاری، ۸ هزار تن گندم به افغانستان می‌فرستد ـ مجله‌ی اورال

هند تا اخر ماه جاری، ۸ هزار تن گندم به افغانستان می‌فرستد ـ مجله‌ی اورال

دولت هند اعلام کرده است به ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تا آخر این ماه ۸ هزار تن گندم دیگر به افغانستان می‌فرستد.

به نقل از خبرگزاری رویترز این گندم‌ها ادامه همان ۵۰ هزار تن گندم کمکی هند به افغانستان است که این کشور به افغانستان وعده کرده بود.
این دومین محموله گندمی کمکی هند خواهد بود که به افغانستان می رسد،پس از سقوط حکومت اشرف غنی هندوستان اعلام کرده بود 50 هزار تن گندم به مردم افغانستان کمک می کند ولی به دلیل مخالفت ها به روند انتقال آن توسط پاکستان این مواد کمکی به تاخیر افتاده بود.
پس از سقوط حکومت یکبار دیگر افغانستان در محراق توجه های جهانی قرار گرفت و کشورهای زیادی به افغانستان کمک کرد ولی مردم به دلیل نا عادلانه بودن توزیع این کمک ها چندان از این همکاری ها خوشحال نیستند

مطالب بیشتری در این بخش