محل تبلیغات شما

<--306px-->
رئیس کمیسیون تصفیه‌ی طالبان: دیگر وقت آن گذشته که کسی بگوید افغان نیستم و به افغانیت توهین کند رئیس کمیسیون تصفیه‌ی طالبان: دیگر وقت آن گذشته که کسی بگوید افغان نیستم و به افغانیت توهین کند

رئیس کمیسیون تصفیه‌ی طالبان: دیگر وقت آن گذشته که کسی بگوید افغان نیستم و به افغانیت توهین کند

مفتی لطف‌الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان گفته است دیگر وقت آن گذشته است که کسی بگوید افغان نیستم، خراسانی هستم.
او می‌گوید هیج تفاوت میان پشتون، هزاره، ازبک و تاجیک وجود ندارد و نباید کسی به خاطر خوش ساختن کفار بگوید که افغان نیستم و به افغانیت توهین شود.

این درحالیست که بعضی اقوام هویت‌شان را متفاوت از افغان بودن می‌دانند و بر این باور هستند که هرگاه تصور کنیم تمام اقوام ساکن در افغانستان افغان هستند در حقیقت انکار هویت تاریخی آنان است و افغان تنها به اقوام پشتون خطاب می‌شود.

پشتون‌ها در افغانستان که همیشه قدرت را به دست داشته‌اند، در طول تاریخ تلاش کرده‌اند تا هویت و فرهنگ اقوام دیگر را کم‌رنگ کرده، خواست‌های خودشان را بر آنان تحمیل کنند.

مطالب بیشتری در این بخش