محل تبلیغات شما

<--306px-->
یک فرد خیّر از دارایی شخصی خود برای تعدادی از خانواده‌های فقیر در کابل مواد خوراکی توزیع کرد ـ مجله‌ یک فرد خیّر از دارایی شخصی خود برای تعدادی از خانواده‌های فقیر در کابل مواد خوراکی توزیع کرد ـ مجله‌

یک فرد خیّر از دارایی شخصی خود برای تعدادی از خانواده‌های فقیر در کابل مواد خوراکی توزیع کرد ـ مجله‌

یک فرد خیّر که گفته می‌شود آمریکایی افغانی‌الاصل است و هم‌اکنون در آمریکا زندگی می‌کند، کمک‌های بشری که شامل مواد غذایی می‌شود را برای فقرا در شهرک مهدیه غرب کابل توزیع نمود. این کمک‌ها شامل یک بوری برنج، یک قطی روغن و نیم سیر شکر است.

به گفته منبع این سومین دور کمک‌های این شخص خیّر می‌باشد و قرار است برای بار چهارم نیز این مساعدت‌ها دوام یابد. کمک‌ها در این دور ۱۱۰ خانواده را تحت پوشش گرفته است که توسط شخص دیگری به نمایندگی از آن شخص خیر توزیع گردید.

قابل ذکر است که از حیف‌ومیل، خویش‌خوری و توزیع غیرعادلانه کمک‌های بشری جامعه‌ی جهانی تحت حاکمیت طالبان به شدت نارضایتی وجود دارد. مردم ادعا دارند که در توزیع کمک‌ها جنگجویان طالبان دخالت می‌کنند و بیشتر مواد امدادی را در مناطق پشتون‌نشین به حامیان خود سرازیر و توزیع می‌کنند.

مطالب بیشتری در این بخش