محل تبلیغات شما

<--306px-->
بیانیه‌ی کانون افغانستانی‌های فنلند در مورد نشست طالبان در ناروی ـ مجله‌ی اورال بیانیه‌ی کانون افغانستانی‌های فنلند در مورد نشست طالبان در ناروی ـ مجله‌ی اورال

بیانیه‌ی کانون افغانستانی‌های فنلند در مورد نشست طالبان در ناروی ـ مجله‌ی اورال

در تحولات چهار دهه گذشته در افغانستان عوامل متعدد و گوناگون داخلی و خارجی نقش داشته است که در نتیجه منجر به قتل، کشتار، آوارگی، ویرانی و دربه‌دری مردم شده است.

اما به‌قدرت رسیدن جنگ جویان طالب در ۱۵ اگوست ۲۰۲۱ یکی از پیچیده‌ترین بازیِ است که تا کنون در افغانستان رقم خورده‌است. اکنون که این گروه افراطی و جنگجو قدرت را تصاحب کرده است، به دنبال حمایت سیاسی جهان است. اما در مدت این پنج ماه نتوانسته است که کسب مشروعیت نمایند، جناح‌های میانه‌رو این گروه در صدد جلب توجه بین‌المللی می‌باشند، سفرهای منطقه‌ای خود را به کشورهای منطقه و همسایه داشته‌اند، که تا حال موفق نبوده‌اند اکنون کشور ناروی میزبان سران این گروه، چند نفر مرد زن خارج از این گروه و تعدادی از سران کشورهای غربی به مدت سه روز در پشت درهای بسته به مذاکره خواهند پرداخت تا زمینه بیرون رفت از مشکل را جستجو نمایند.

در سایت وزارت خارجه  ناروی آمده است که این گفتگو در باره به رسمیت شناخته شدن این گروه نخواهد بود. و گفته شده‌است که بحث‌ها درباره حفاظت جان میلیون‌ها شهروند افغانستان، حق تحصیل دختران، سهیم شدن زنان در جامعه و حقوق بشر خواهد بود. دراین مذاکره هم‌پیمانان ناروی و فعالین مدنی نیز حضور خواهند داشت.

کانون افغانستانی‌های فنلند به حیث نهاد فعال اجتماعی، فرهنگی و مدافع حقوق بشر در شرایط حساس کنونی در رابطه به تحرکات که اکنون برای مشروعیت بخشیدن گروه طالبان آغاز شده است به ویژه در زمینه گفتگوهای که در ناروی در حال انجام است اظهار نگرانی می‌نماید و نگرانی‌های خود را با ارگان‌های مربوطه اتحادیه اروپا، کشورهای ناروی و فنلند مطرح و شریک می‌نماید.

خواسته‌های اساسی ما در این چند اصل خلاصه می‌گردد:

۱. از کشورهای غربی به ویژه از کشور ناروی خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق بشر توسط گروه طالبان هستیم.
۲. سهم‌گیری تمام اقوام به اندازه شعاع وجودی شان را در قدرت به بطور متوازن باید طالبان بپذیرند و حضور سمبولیک اقوام به ویژه هزاره‌ها قابل قبول نیست.
۳. انتخابات زیر نظر سازمان ملل را یکی از راه‌های بیرون رفت در شرایط کنونی می‌دانیم.
۴.  لوی جرگه یک ساختار دیموکراتیک نبوده و حکومت برخاسته از رای مردم را تمثیل نمی‌کند.
۵. تحصیل دختران، و حق کار زنان را طالبان باید بپذیرد.
۶. کمک‌های انسان دوستانه‌ایکه در افغانستان سرازیر شده است بدون تبعیض در تمام مناطق بطور عادلانه تقسیم گردد.
۷. گروه طالبان اگر خواستار وحدت ملی در افغانستان است به خواسته‌های تمام مردم و اقوام احترام گذاشته همه در ساختار قدرت سهیم شوند و باید اعتماد سازی نمایند.

کانون افغانستانی‌های فنلند ـ هلسینگی 

مطالب بیشتری در این بخش