محل تبلیغات شما

<--306px-->
ادعای سرازیر کردن کمک‌های IOM توسط والی غزنی به زادگاه او در ولسوالی مُقر ـ مجله‌ی اورال ادعای سرازیر کردن کمک‌های IOM توسط والی غزنی به زادگاه او در ولسوالی مُقر ـ مجله‌ی اورال

ادعای سرازیر کردن کمک‌های IOM توسط والی غزنی به زادگاه او در ولسوالی مُقر ـ مجله‌ی اورال

والی غزنی از ولسوالی مُقر ولایت غزنی است. چندی پیش موسسه IOM برای ۷۶۰ فامیل کمک‌های نقدی و البسه در نظر گرفته بود تا در مناطق مختلف غزنی به نیازمندان توزیع کند. بنابر ادعای منبعی که خود کارمند موسسه IOM است و نمی‌خواهد هویتش افشا شود می‌گوید تمامی کمک‌های یادشده بنابر مداخله و دستور والی غزنی تنها برای اهالی ولسوالی مُقر توزیع گردیده است.

قابل ذکر است که در اکثر مناطق کشور شکایاتی مبنی بر توزیع غیرعادلانه‌ی کمک‌های بشری وجود دارد. اسناد و شواهدی وجود دارد که در توزیع این مساعدت‌ها بیشتر ملاحظات قومی و سمتی در نظر گرفته می‌شود. به تازگی مقامات طالبان از سازمان ملل متحد خواسته است که کمک‌ها زیر نظر آنان توزیع شود. اگر مقامات ملل متحد در روند توزیع کمک‌ها طالبان را دخیل کنند، زمینه حیف‌ومیل کمک‌ها بیشتر از گذشته خواهد شد.

مطالب بیشتری در این بخش