محل تبلیغات شما

<--306px-->
دیدار طالبان از مراکز آموزشی در شهر کابل؛ آنان به دانش‌آموزان اطمینان دادند ـ مجله‌ی اورال دیدار طالبان از مراکز آموزشی در شهر کابل؛ آنان به دانش‌آموزان اطمینان دادند ـ مجله‌ی اورال

دیدار طالبان از مراکز آموزشی در شهر کابل؛ آنان به دانش‌آموزان اطمینان دادند ـ مجله‌ی اورال

مسوولین امر به‌معروف طالبان هفته گذشته از تعدادی مراکز آموزشی در شهر کابل بازدید کرده‌اند. آنان ضمن توصیه و ارشاد دانش‌آموزان به دختران اطمینان داده‌اند که می‌توانند به آموزش شان بدون کدام ممانعت به روال عادی ادامه دهند. اما آنچه تا کنون در عمل اتفاق افتاده است برخلاف حرف‌هایی است که مقامات طالبان گفته‌اند. تا هنوز به صورت قطعی گفته نشده است که مکاتب دختران صنف‌های بالا بازگشایی می‌شوند.

لیدا اکبری دانش‌آموزانی در یکی از مراکز آموزشی از بازدید طالبان به کورس شان خبر داد. او گفت که هفته قبل گروه از مردان مسلح به نام هیئت از وزارت امر به معروف و نهی از منکر وارد کورس شان شدند و از صنف‌های این مرکز در حوزه سیزدهم شهر کابل بازدید کرده‌اند. او می‌گوید یک تن از افراد این گروه در حد چند جمله سخن گفته و به دانش‌آموزان اطمینان کامل داده که بدون هیچ قید و شرط می‌توانند که درس بخوانند و هیچ کسی مانع تحصیل شان نمی‌شوند. اما از دید لیدا این عمل طالبان یک دلخوشی غیرقابل باور برای او و همصنفانش ایجاد کرده و آنان نمی‌توانند به این سخنان اعتماد کنند.

از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بیش از پنج ماه می‌گذرد. تا کنون هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته است. طالبان در صدد این هستند که از بعضی راهکارهای استفاده کنند تا رضایت جهان را کسب کنند که آنان را به رسمیت بشناسند. به نظر می‌رسد یکی از این راهکار های شان این است که به جهانیان اطمینان بدهند که هیچ ممانعت در راه تحصیل دختران وجود ندارد و دختران می‌توانند که با اطمینان کامل به درس‌های شان ادامه دهند. اما محدودیت‌های که در این اواخر بر زنان از سوی طالبان وضع شده‌ است، بر نگرانی‌های زنان و دختران افزوده است.

عملکردهای روزهای اخیر طالبان نشان می‌دهند که آنان تمایل دارند اعمال و رفتار سختگیرانه‌ی شان را که بیست قبل در دور اول حاکمیت‌شان اِعمال نموده‌اند، بار دیگر عملی کنند.

مطالب بیشتری در این بخش