محل تبلیغات شما

<--306px-->
متن سخنرانی استاد زهرا ( مسول آموزش خياطي) در محفل گراميداشت از فراغت كورس هاي كار آموزي بنياد آگاه متن سخنرانی استاد زهرا ( مسول آموزش خياطي) در محفل گراميداشت از فراغت كورس هاي كار آموزي بنياد آگاه

متن سخنرانی استاد زهرا ( مسول آموزش خياطي) در محفل گراميداشت از فراغت كورس هاي كار آموزي بنياد آگاه

به نام خداوند بخشاینده و مهربان درود وسلام و احترامات حضور همه مهمانان گرامی وحاضرین درمحفل تقدیم است.امید دارم که در پناه حق باشید. اول تراز همه فراغت شاگردان بنیاد خیره آگاه، مخصوصان شاگردان حرفه خیاطی را تبریک عرض نموده. وبرای تمامی شان در همه امورات زندگی موفقیت تمنا میکنم. و اما بعد می پردازم به شرح مختصرازبرنامه های آموزش حرفه خیاطی بنیاد خیره آگاه. بنیاد آگاه از سال 1388 بدین سو با ایجاد چندین دوره از صنوف آموزش حرفه خیاطی توانسته درترقی اقتصاد مردم نقش ارزنده را ایفا نمایید.که می توان به موارد ذیل اشاره کرد. ✓ ایجاد چهار دوره موفق از صنوف حرفه خیاطی در کارته سخی شهرکابل. ✓ ایجاد سه دوره موفق دیگر از صنوف حرفه خیاطی در منطقه فقیرنشین شهرک اتفاق دشت برچی . ✓ و ایجاد یک دوره از صنوف حرفه خیاطی درکتابخانه عامه شهید مزاری واقع در دوغ آباد دشت برچی.که در آن حدود 150 تن از این حرفه فارغ گردید. که ما امروز شاهد اهدای سرتیفکت به آنها هستیم. بلی حضار گرامی . بنیاد آگاه با ایجاد چنین برنامه ها.توانسته باعث تغیرات مثبت در وضعیت زن ها و خانواده های ایشان گردیده.ونقش بزرگی را در تغیر وضعیت مردم ایفا کند.که جا دارد در این جا اشاره مختصربه چند دست آورد آن داشته باشیم. 1. بلند رفتن سطح اقتصاد خانواده های شاگردان که از این حرفه فارغ گردیدند. 2. ایجاد اشتغال و کسب درآمد حلال. 3. خود کفایی درتولید هر نوع لباس. 4. ایجاد انگیزه برای پیشرفت. 5. باعث ادامه تحصیل بعد از رشد اقتصادی. 6. استقبال گسترده مردم از این برنامه ها. 7. بدست آوردن نتایج قابل قبول. چون از دست آورد ها و نتایج سخن به میان آمد. می خواهم چشم دیدم را نسبت به این برنامه ها وتغیروضعیت دو تن ازشاگردانم به عنوان نمونه بیان نماییم. (یکی ازشاگردانم که نامش نمی گیرم.باوجود سرپرستی اطفال خورد درخانه و پرستاری ازیک بیمار باز هم درکلاس های آموزشی حاضرمیشد.و با شوق تمام به آموزش این حرفه میپرداخت. روزی برایش گفتم چرا لباس های را که به عنوان کارخانگی برایم میاوری درست اوتو نمی کنی. گفت: استاد چون اقتصاد ما خوب نیست.لباس های را که به عنوان کارخانگی می سازم.با چایبر آب جوش اوتو کاری می کنم و برای تان می آورم. این جمله شاید درتمام عمرفراموشم نگردد.ومراسخت تحت تاثیرقرارداد.واین در حالی بود که این خانم از اثر زخمی بردستش وارد بود نمی توانست درست با دو دست کارکند.ودر اخیر هم یکی از شاگردان لایق و با تلاش فارغ گردید.که توانست ازاین طریق صاحب یک درآمد حلال گردد.تا باشد اندکی در اقتصاد خانواده موثر واقع گردد. و همچنان خانمی دیگری به اسم کریمه بود.که با فراگرفتن یکی از کلاس های حرفه خیاطی توانست تا بعد از مدت چند برای مصارف فامیلش کمک گردد. و با فارغ شدن از این دوره توانست دریکی از مراکز آموزشی به حیث استاد مقرر گردد. ومانند این خانم ها چندین تن دیگرنیزتوانستند که صاحب وظیفه ویا درآمد حلال گردند.که در این جا نمی توان از همه آن ها نام برد. و دراین قسمت می خواهم سخنانم را با ارایه چند پیشنهاد جهت بهتر واقع شدن برنامه های بنیاد آگاه درآینده و با تشکری از همکارانم به پایان برسانم. پیشنهادات برای ارایه بهتر برنامه ها درآینده. 1. ادامه همچو برنامه ها درمناطق مورد نیاز مثل (شهرک عبدالله انصاری،کته بلندی،قسمت های دوردست ریگ روشن،دامنه کوه چهل دختران وغیره مناطق فقیرنشین دشت برچی). 2. ایجاد فرصت های کاری بعد از فراعت. 3. کمک و همکاری در بازاریابی صنایع دستی شاگردان در بازار های داخلی و خارجی. 4. فراهم سازی تسهیلات لازم برای آموزش بهتر. و دراخیر از تمامی اشخاص همکار در این برنامه ها مخصوصا از حاجی عنایت علی زاده موسس بنیاد آگاه اظهار تشکری میکنم.و برای تمامی اعضای بنیاد آروزوی موفقیت میکنم. والسلام علیکم

مطالب بیشتری در این بخش