محل تبلیغات شما

<--306px-->
پیام سپاسگزاری حاجي عنايت علي زاده مؤسس بنياد خيريه آگاه از حضور گسترده مردم در مراسم یادبود و فاتحه خوانی پدر كلان بزرگوار ايشان( مرحوم حاجي عبدالعلي علي زاده) پیام سپاسگزاری حاجي عنايت علي زاده مؤسس بنياد خيريه آگاه از حضور گسترده مردم در مراسم یادبود و فاتحه خوانی پدر كلان بزرگوار ايشان( مرحوم حاجي عبدالعلي علي زاده)

پیام سپاسگزاری حاجي عنايت علي زاده مؤسس بنياد خيريه آگاه از حضور گسترده مردم در مراسم یادبود و فاتحه خوانی پدر كلان بزرگوار ايشان( مرحوم حاجي عبدالعلي علي زاده)

به نام پروردگار متعال، اولتر از همه حوادث اخير در كشور به ويژه حادثه دلخراش و تكاندهنده " ميرزااولنگ" را خدمت خانواده شهدا و شما هموطنان شريف تسليت عرض ميدارم.

پیام سپاسگزاری حاجي عنايت علي زاده مؤسس بنياد خيريه آگاه از حضور پرشکوه مردم در مراسم یادبود و فاتحه خوانی پدر كلان بزرگوار ايشان( مرحوم حاجي عبدالعلي علي زاده)

از همه اقوام و دوستان و هموطنان محترم و مهربان و شخصيت هاي سياسي، فرهنگي، علمي، اجتماعي، قهرمانان و پيشكسوتان ورزشي و هنري، جنرال صاحبان و اساتيد و مديران محترم دانشگاه ها و مكاتب... که در مصیبت وفات مرحوم پدر بزرگ عزيزم ( حاجي صاحب عبدالعلي علي زاده ) با حضور گسترده خويش در مراسم تدفين و فاتحه خواني در كابل و همچنان نسبت به حضور صميمي اقوام و دوستان و آشنايان كه بلاوقفه در طَي چند هفته گذشته از كشورهاي مختلف اروپايي ادامه يافت و به ويژه مشاركت كم سابقه هموطنان در مراسم فاتحه خواني كه در هالند قدم رنجه نموده اند و باعث تسلاي خاطر بازماندگان گرديد، سپاسگزاريم. البته با پوزش از دوستان و آشناياني كه از مراسم فاتحه خبر نشده و يا با تاخير مطلع گرديده اند كه مواصلت پيام هاي اين عزيزان همچنان ادامه دارد. همينطور نسبت به اشتراك صميمانه آشنايان و دوستان در مراسم فاتحه خواني در كشور المان، كانادا و بقيه نقاط كه باعث قوت قلب سوگواران مرحوم گريده متشكريم.

همچنین از کسانی که در داخل و خارج از کشور، در طَي چند هفته در برگزاري اين مراسم ها سهيم بوده و زحمت كشيده اند نهايت سپاسگزاريم.

پیام سپاسگزاری حاجي عنايت علي زاده مؤسس بنياد خيريه آگاه از حضور پرشکوه مردم در مراسم یادبود و فاتحه خوانی پدر كلان بزرگوار ايشان( مرحوم حاجي عبدالعلي علي زاده)

از جناب استاد محمد كريم خليلي رئيس شوراي عالي صلح و رهبر حزب وحدت إسلامي افغانستان، جناب استاد حاجي محمد محقق معاون رياست إجرائيه و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، نهادهاي خيريه، موسسات اجتماعي و فرهنگي، شوراهاي قومي و شخصيت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي و نهادهاي مختلف مردمي بابت صدور پيام هاي غمشريكي و ابراز مرحمت و دلجوئی شان  از سوگواران متشكريم و همينطور بابت تسلیت نامه هاي كه به وسیله پيام، تيلفون... مواصلت و ارادتمندان سوگوار را مورد لطف و عنایت قرار داده اند بی اندازه سپاسگزار و امیدواریم خداوند متعال همه را در پناه خود شادکام و سعادتمند و صحتمند دارد.

حاجي عنايت علي زاده
٢٢ اگست ٢٠١٧

پیام سپاسگزاری حاجي عنايت علي زاده مؤسس بنياد خيريه آگاه از حضور پرشکوه مردم در مراسم یادبود و فاتحه خوانی پدر كلان بزرگوار ايشان( مرحوم حاجي عبدالعلي علي زاده)

پیام سپاسگزاری حاجي عنايت علي زاده مؤسس بنياد خيريه آگاه از حضور پرشکوه مردم در مراسم یادبود و فاتحه خوانی پدر كلان بزرگوار ايشان( مرحوم حاجي عبدالعلي علي زاده)

پیام سپاسگزاری حاجي عنايت علي زاده مؤسس بنياد خيريه آگاه از حضور پرشکوه مردم در مراسم یادبود و فاتحه خوانی پدر كلان بزرگوار ايشان( مرحوم حاجي عبدالعلي علي زاده)

پیام سپاسگزاری حاجي عنايت علي زاده مؤسس بنياد خيريه آگاه از حضور پرشکوه مردم در مراسم یادبود و فاتحه خوانی پدر كلان بزرگوار ايشان( مرحوم حاجي عبدالعلي علي زاده)

پیام سپاسگزاری حاجي عنايت علي زاده مؤسس بنياد خيريه آگاه از حضور پرشکوه مردم در مراسم یادبود و فاتحه خوانی پدر كلان بزرگوار ايشان( مرحوم حاجي عبدالعلي علي زاده)

 

مطالب بیشتری در این بخش