محل تبلیغات شما

<--306px-->
گردهمایی گفتمان [عدالت و امنیت] با حضور فرهنگیان و برخی از خانواده شهدا برگزار شد گردهمایی گفتمان [عدالت و امنیت] با حضور فرهنگیان و برخی از خانواده شهدا برگزار شد

گردهمایی گفتمان [عدالت و امنیت] با حضور فرهنگیان و برخی از خانواده شهدا برگزار شد

گردهمایی گفتمان [عدالت و امنیت] با حضور فرهنگیان و برخی از خانواده شهدا برگزار شد.

گردهمایی علمی- فرهنگی با موضوع "عدالت و امنیت" به مناسبت گرامی داشت از شهدای حوادث اخیر کابل، هرات، خوست، جلریز و غزنی بعد از ظهر روز پنجشنبه ٢٦ جوزاي ٢٠١٧ در سالن همایش های کتابخانه عامه شهید مزاری (ره) در غرب كابل، برگزار شد.
  این گردهمایی که با اشتراک خانواده های برخی از شهدا و شماری از فرهنگیان و تحصیلکرده گان برگزار شده بود سخنرانان بر ضرورت عدالت و امنیت در جامعه و شرایط فعلی تاکید نمودند.

آنها عدالت و امنیت را دو اصل مهم در برقراری ثبات و پیشرفت جامعه دانستند و نیز بر ضرورت همدلی و اتحاد میان اقوام باهم برادر افغانستان تاکید نمودند. در این گردهمایی وحدت و همدلی از اولویت های جامعه امروز افغانستان دانسته شد و با اشاره به اینکه در سایه نا امنی، جنگ و منازعه امکان همسویی و وحدت ملی میسر نخواهد شد، از حکومت خواسته شد تا برای استقرار امنیت و حفظ جان شهروندان و نیز پایان بخشیدن به وضعیت نابسامان کشور از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزند. آنها امنیت را از چالش های مهم حکومت و نیز سد راه استقرار عدالت و وحدت دانستند که زمینه نفوذ و مداخله کشورهای بیگانه را نیز مساعد ساخته است. به باور سخنرانان تا زمانی که منافع جمعی و مصالح عمومی کشور ملاک و محور گفتگو های سیاست مداران نباشد و تا زمانی که امنیت به عنوان رکن اساسی پیشرفت و توسعه در صدر برنامه های رهبران دولتی قرار نگیرد، رسیدن به رفاه همگانی و عدالت اجتماعی ممکن نخواهد بود. آنها ضعف و کم کاری های دولت را در قسمت تامینامنیت غیر قابل قبول دانستند و از دولت خواستند تا در رفع نواقص و اصلاحات جدی در دستگاه های امنیتی کشور با جدیت تمام کار نمایند.
نا امنی و بی ثباتی در جامعه امروز افغانستان به یک معضل جدی و ملی تبدیل شده است که روان جمعی را پریشان نموده و کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است. که اگر چاره ای زود هنگام و استراتیژی کارآمد برای آنن طرح نشود، بدون شک مشکلات و چالش های جدی را بوجود خواهد آورد.
همچنین در این گردهمایی از جان فشانی و قهرمانی های شهدا نیز به نیکی یاد شد و خواسته شد تا به خانواده های این قشر که عزیزان شان را در راه وطن و مردم قربانی داده اند، توجه بیشتر صورت گیرد. گفتنی است در روزهایی اخیر حوادث و رویدادهای خونینی در کشور اتفاق افتاد که روان جمعی را پریشان نموده و سردرگمی و آشفتگیی اجتماعیی را بیش از هر زمانی بیشتر نموده است. این سلسله گردهمایی ها به منظور آگاهی از وضعیت و شرایط موجود، ذهنیت سازی در مورد وحدت ملی، همسویی و یکپارچگی میان اقوام و گروه های اجتماعی و سیاسی افغانستان راه اندازی شده است.
  بنیاد آگاه و مجله اورال اخیراً با درک شرایط موجود و وضعیت فعلی کشور، با برگزاری چنین نشست های، گام های مثبتی را در راستای وحدت و همدلی میان مردم افغانستان برداشته است. بدون شک اطلاع رسانی و ذهنیت دادنن جوانان به سوی وطن دوستی و همدیگر پذیری نیاز اساسی کشور ما در شرایط کنونی است.

گردهمایی گفتمان [عدالت و امنیت] با حضور فرهنگیان و برخی از خانواده شهدا برگزار شد

گردهمایی گفتمان [عدالت و امنیت] با حضور فرهنگیان و برخی از خانواده شهدا برگزار شد

 

مطالب بیشتری در این بخش