محل تبلیغات شما

<--306px-->
یک کمیته دادخواهی در بامیان: جلو افزایش فعالیت های غیرقانونی را بگیرید یک کمیته دادخواهی در بامیان: جلو افزایش فعالیت های غیرقانونی را بگیرید

یک کمیته دادخواهی در بامیان: جلو افزایش فعالیت های غیرقانونی را بگیرید

کمیته دادخواهی برای تقویت حساب دهی، شفافیت و مبارزه با فساد اداری در ولایت بامیان از افزایش فعالیت های غیر قانونی در این ولایت ابراز نگرانی کرده است.

این کمیته گفته است که از دوسال به این سو فعالیت های غیرقانونی مانند قتل، تخریب ساحات سبز، ساخت و ساز بی رویه درساحات مربوط به میراث های فرهنگی و شکارپرندگان و ماهیان کمیاب در بامیان به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

مسئولان این کمیته با انتقاد از حکومت محلی می گویند که تا کنون عاملان هیچ یک از این فعالیت های غیر قانونی تحت پیگیرد قرار نگرفته و بازداشت نشده اند.

این کمیته از نهاد های کشفی، امنیتی، عدلی وقضایی بامیان خواسته است تا در زمینه دست گیری ، محاکمه و مجازات عاملان قتل هایی که از سال گذشته به این سو در این ولایت صورت گرفته، تامین امنیت محیط اجتماعی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی در ساحات مربوط به میراث های فرهنگی و شکار پرندگان و ماهیان کمیاب، بگونه جدی اقدام کنند.

بامیان از امن ترین ولایات در مرکز کشور است که در یک و نیم دهه گذشته شاهد کمترین رویدادهای امنیتی و فعالیت های غیر قانونی بوده است.

باشندگان بامیان همواره در تامین امنیت و جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی در این ولایت با نیروهای امنیتی همکار بوده اند؛ چیزی که مسئولان امنیتی بامیان بارها آن را تایید کرده و حفظ امنیت در این ولایت را بدون همکاری مردم ناممکن خوانده اند.

از دو سال گذشته اما برخی جرایم جنایی چون قتل و سرقت و نیز سایر فعالیت های غیر قانونی مانند شکار و قاچاق پرندگان و ماهیان کمیاب و ساخت، تخریب ساحات حفاظت شده و ساخت و سازهای غیر قانونی در ساحات مربوط به میراث های فرهنگی، افزایش چشمگیری داشته است.

با این حال کمیته دادخواهی برای حساب دهی، شفافیت و مبارزه با فساد اداری هشدار داده است که در صورت ادامه غفلت دولت در زمینه جلوگیری از افزایش اینگونه اعمال، ضمن تخریب محیط زیست بامیان، ساحات تاریخی این ولایت نیز از لیست یونسکو حفظ خواهند شد.

مطالب بیشتری در این بخش