محل تبلیغات شما

<--306px-->
پیام تسلیت مجله اورال به مناسب در گذشت مادر شهید عبدالعلی  مزاری پیام تسلیت مجله اورال به مناسب در گذشت مادر شهید عبدالعلی  مزاری

پیام تسلیت مجله اورال به مناسب در گذشت مادر شهید عبدالعلی مزاری

پیام تسلیت مجله اورال به مناسب در گذشت مادر شهیدعبدالعلی  مزاری

مجله اورال

مادر شهید عبدالعلی مزاری با پشت سر گذراندن بیش از یک قرن درد، غم و آوارگی، سر انجام روز سه‌شنبه 6 دلو، دور از خانه و سرزمینی که برای آن خون و قربانی داد، چشم از جهان فرو بست. او خود از غم رها یافت و به ابدیت پیوست، اما رسالت برای ما در قبال مادر هم‌چنان باقی‌ست.

مادر شهید مزاری، 104 سال درد و اندوه را پشت سر گذراند. دستان او گهواره‌ای را تکان داد که از آن گهواره سرنوشت یک ملیت تکان خورد. به حق او را می‌توان مادر تاریخ خواند. مادری که فرزند تربیت یافته‌ی دستان او، سرنوشت یک مردم را تغییر داد و تاریخ آن را از نو نوشت. مادر شهید مزاری، برای ما، خود، متن تاریخ است. متنی که روایت‌گر درد، رنج و به حاشیه بودن جامعه ما را روایت می‌کند و به‌تصویر می‌کشد. او زبان گویای تاریخ ما است. او پس از شهادت فرزندش آواره شد و تا پایان عمر در ملک بیگانه زیست. آوارگی او مثل آوارگی ملتی است که او و فرزندش زندگی خویش را برایش قربانی کرد.

همانطور که مزاری برای همه «بابه» است؛ مادرش نیز برای همه‌ی ما «مادر» است. او برای همه ما مادری کرد. فرزندش رهبر است و «بابه» مردم؛ اما زندگی او هم‌چون یک مادر بامیانی است که هم‌واره برای فرزند خود جان می‌کند. فرقی نمی‌کند مادری در بامیان در مغاره‌ها در مکان‌های نمناک زندگی می‌کند؛ او نیز در سرزمین بیگانه، در خانه‌های نمناک سرزمین غربت زندگی داشت. او آواره‌تر از همه‌ی ما زیست. او هیچ سرپناهی برای زیستن از خود نداشت. زندگی او پر مشقت تر از مادران مغاره نشین بامیان سپری شد. مادران مغاره نشین بامیان تنها چیزی دارند، بودن در وطن است اما مادر تاریخ در حسرت وطن دور از همه کس زیست.

اذیت و اسارت فرزندان برای مادر رنج کمی نیست. مادر تاریخ ما رنج فرزندانی را که برای آن خون و قربانی داد، در پیش چشمان خود نظاره‌گر بود. شاید او را خانه‌‌ی نمناک و بی‌خانگی آنقدر اذیت نکرده است که هر روز اسارت و غربت فرزندانش او را اذیت کرده است.

در گذشت مادر شهید مزاری که مادر تاریخ هزاره‌ها است، درد آور است اما درد آورتر این است که هیچ‌گاهی در زندگی او کوشیده نشد که از رنج این مادر کاسته شود. او با کله باری از غم و درد از این جهان رخت بر بست. آنچه  اهمیت دارد، الگو قرارگفتن او برای مادران ما است و ادامه دادن راه فرزندی که او تربیت کرده بود. او با تربیت فرزند، بیداری و آگاهی در میان ما خلق کرد. اداره مجله فرهنگی ــ اجتماعی اورال، در گذشت مادر تاریخ را به خانواده رهبر شهید و تمامی عدالت خواهان تسلیت گفته و برای او آرامش ابدی را خواهان است.

مطالب بیشتری در این بخش